• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 745.633
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
18 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25.4 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 128 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.270.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 8.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.350.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.450.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 300 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 8.19 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 8.69 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.550.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 128 / Tốc độ quay (rpm): 2860 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.840.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25.4 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 128 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.850.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 8.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.940.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 300 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.950.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.950.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 45 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 800 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 13.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.990.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.150.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 12.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.480.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 800 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 40 / Sức đẩy (m): 50 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.950.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 40 / Sức đẩy (m): 50 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.450.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 108 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 40 / Sức đẩy (m): 60 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 18.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.450.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 108 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 40 / Sức đẩy (m): 60 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 19 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.250.000 ₫