• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.220
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
14 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: VERTIX / Lưu lượng (lít/phút): 10 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.300.000 ₫
2
Hãng sản xuất: VERTIX / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 15 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Vertix / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 64.5 / Sức hút (m): 64.5 / Công suất (W): 440 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.350.000 ₫
4
Hãng sản xuất: VERTIX / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 47 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.350.000 ₫
5
Hãng sản xuất: VERTIX / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 440 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.350.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Vertix / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 10 / Sức hút (m): 10 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: VERTIX / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 39.5 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
3.560.000 ₫
8
Hãng sản xuất: VERTIX / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 39.5 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
3.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: VERTIX / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 43 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1650 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
4.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: VERTIX / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 25 / Công suất (W): 1650 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
4.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: VERTIX / Lưu lượng (lít/phút): 150 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 43 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1650 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
4.250.000 ₫
12
Hãng sản xuất: VERTIX / Lưu lượng (lít/phút): 200 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 49 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
5.850.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Vertix / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 20 / Công suất (W): 2200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
6.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Vertix / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 15 / Sức hút (m): 15 / Công suất (W): 1000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
7.400.000 ₫