• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 750.174
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
18 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.600.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Ntp / Lưu lượng (lít/phút): 43 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 52 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 27 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 55 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.350.000 ₫
5
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 27 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.400.000 ₫
6
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 66 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 55 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.550.000 ₫
8
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 55 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.650.000 ₫
9
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 66 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.650.000 ₫
10
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 27 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.850.000 ₫
11
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 69 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 745 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.150.000 ₫
12
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.650.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Ntp / Lưu lượng (lít/phút): 320 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.400.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Ntp / Lưu lượng (lít/phút): 210 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.900.000 ₫
15
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 10 / Công suất (W): 2250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
10.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 1155 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 2250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
11.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: NTP / Lưu lượng (lít/phút): 1750 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 11 / Công suất (W): 3750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
11.560.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Ntp / Lưu lượng (lít/phút): 140 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 49 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Đài Loan /
15.600.000 ₫