• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 750.942
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
34 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 70 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 6 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 4.5 / Xuất xứ: Taiwan /
950.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 249 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 75 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 6 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.100.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.050.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 350 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 17 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.250.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 91 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 18 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.380.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 45 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.409.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 745 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 26 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 190 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.750.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 2 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2750 / Trọng lượng (Kg): 17 / Xuất xứ: Taiwan /
3.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 105 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 21 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.050.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 70 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2750 / Trọng lượng (Kg): 17 / Xuất xứ: Taiwan /
3.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 38 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 26 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.600.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 42 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 375 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.650.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 42 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 26 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.700.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 52 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 375 / Tốc độ quay (rpm): 2750 / Trọng lượng (Kg): 8.5 / Xuất xứ: Taiwan /
3.740.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 48 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 3 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 188 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.980.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 27 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 1 / Sức đẩy (m): 70 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 375 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.050.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 193 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 13 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.300.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 44 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 35 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 350 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
4.490.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 284 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 30 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 16 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.840.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 27 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 15 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.600.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 48 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 27 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 188 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.600.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 110 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 1 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
5.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 291 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 32 / Công suất (W): 2250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
6.100.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 193 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 13 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
6.589.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 566 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 20 / Công suất (W): 2250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
9.020.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 320 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 49 / Công suất (W): 3750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
9.400.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 55 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 20 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 500 / Tốc độ quay (rpm): 2750 / Trọng lượng (Kg): 14 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 20 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 2750 / Trọng lượng (Kg): 8.5 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng