• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 750.573
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
30 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 26 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.700.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 26 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 3000 / Trọng lượng (Kg): 11 / Xuất xứ: Italy /
2.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 32 / Sức hút (m): 32 / Công suất (W): 0.75 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 5 / Xuất xứ: Japan /
3.700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 6 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 54 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 3000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
4.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
4.700.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 5 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0.44 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
4.700.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 6 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
5.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Dầu Diesel / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
5.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 70 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 550 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
5.300.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 160 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 49 / Sức đẩy (m): 38 / Sức hút (m): 6 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
6.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 550 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
6.951.000 ₫
12
Hãng sản xuất: EBARA / Loại nhiên liệu: Dầu Diesel / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
7.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 160 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 900 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
7.040.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 875 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 20 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
8.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
9.660.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 670 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 42 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
9.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
10.400.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
10.623.450 ₫
19
Hãng sản xuất: EBARA / Loại nhiên liệu: Dầu Diesel / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
11.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 1250 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 125 / Sức đẩy (m): 120 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 120 / Tốc độ quay (rpm): 1450 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
21.900.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 90 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 40 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2200 / Tốc độ quay (rpm): 1450 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
42.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 1200 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 100 / Sức đẩy (m): 80 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 22000 / Tốc độ quay (rpm): 1450 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
43.600.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 600 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 80 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 1450 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
48.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 290 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 85 / Sức đẩy (m): 75 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 11000 / Tốc độ quay (rpm): 1500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
56.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 5200 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 200 / Sức đẩy (m): 19 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 30000 / Tốc độ quay (rpm): 1460 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
67.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 1333 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 18500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
78.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 333 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 5500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
98.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 2000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 70 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 40 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
345.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 40 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng