• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.004
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
72 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 2400 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 80 / Sức đẩy (m): 34.79 / Sức hút (m): 21.1 / Công suất (W): 11000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 20 / Công suất (W): 450 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.850.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.980.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 31 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.100.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.280.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 700 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 39 / Sức hút (m): 11 / Công suất (W): 600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.350.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.350.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 43 / Sức hút (m): 15 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.450.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 150 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 39.5 / Sức hút (m): 25 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
3.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 240 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 7 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 590 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
3.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 240 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 7 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 590 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
3.600.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 150 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 38 / Sức đẩy (m): 43 / Sức hút (m): 29 / Công suất (W): 1650 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
3.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 49 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
4.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 49 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
4.800.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 400 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 50 / Sức đẩy (m): 28 / Sức hút (m): 14 / Công suất (W): 5600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
7.700.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 450 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 50 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 22 / Công suất (W): 3000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
8.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 650 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 35.6 / Sức hút (m): 25.4 / Công suất (W): 4100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
9.100.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 350 / Loại nhiên liệu: Xăng / Đường kính ống hút (mm): 50 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 14.1 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
9.300.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 600 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 21 / Công suất (W): 3000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
9.400.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 450 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 50 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 27 / Công suất (W): 4100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
9.950.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 600 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 50 / Sức đẩy (m): 52 / Sức hút (m): 28.7 / Công suất (W): 5600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
11.100.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 1300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 30.5 / Sức hút (m): 16.8 / Công suất (W): 5600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
11.100.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 1300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 37 / Sức hút (m): 24 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
11.200.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 1200 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 16.5 / Công suất (W): 4100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
11.650.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 1.2 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 57 / Công suất (W): 2 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
12.350.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 700 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 76 / Sức đẩy (m): 31.8 / Sức hút (m): 12.3 / Công suất (W): 3000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
12.550.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 650 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 47 / Sức hút (m): 33.4 / Công suất (W): 5600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
12.900.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 700 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 57.8 / Sức hút (m): 43.9 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
13.300.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 2200 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 80 / Sức đẩy (m): 24.8 / Sức hút (m): 15 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
14.800.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 600 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 50 / Sức đẩy (m): 60.5 / Sức hút (m): 38.5 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
15.200.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 700 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 74.59 / Sức hút (m): 56 / Công suất (W): 11000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
16.500.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 3.6 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 3 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
16.600.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 1200 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 51 / Sức hút (m): 32 / Công suất (W): 11000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
17.100.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 700 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 90.4 / Sức hút (m): 76 / Công suất (W): 15000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
17.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 1300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 70.8 / Sức hút (m): 50.5 / Công suất (W): 15000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
18.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 1300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 58.1 / Sức hút (m): 38.79 / Công suất (W): 15000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
19.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 1300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 78 / Sức hút (m): 58.3 / Công suất (W): 18750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
23.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 3.6 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 5.5 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
27.560.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 1300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 89.5 / Sức hút (m): 71.7 / Công suất (W): 22500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
31.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 3500 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 100 / Sức đẩy (m): 34 / Sức hút (m): 20 / Công suất (W): 18700 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
32.450.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 2200 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 80 / Sức đẩy (m): 49.5 / Sức hút (m): 38 / Công suất (W): 18500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
33.300.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 3750 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 100 / Sức đẩy (m): 37.9 / Sức hút (m): 23 / Công suất (W): 22500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
33.400.000 ₫
Trang:  1  2  >