• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 737.253
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
59 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 15 / Sức đẩy (m): 2 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 90 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
550.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 550 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
640.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
750.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
850.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 1.8 / Công suất (W): 118 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.050.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.350.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.350.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Công suất (W): 370 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.520.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.640.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.700.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 26 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 187.5 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.750.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 360 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 42 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 187.5 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.850.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 187.5 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.980.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 600 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 49 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 11.75 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.100.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 900 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 60 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 46 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 14 / Xuất xứ: - /
2.600.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.900.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 42 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 25 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
3.100.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 133 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 42 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 30 / Công suất (W): 2237 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
3.350.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.350.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 42 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 562.5 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.650.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 55 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.900.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 42 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.030.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.050.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 42 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.200.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 55 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.250.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 55 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.300.000 ₫
37
4.400.000 ₫
38
Hãng sản xuất: - / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
4.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: - / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 14.5 / Xuất xứ: - /
4.700.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 1300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 110 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.950.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 116 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 42 / Sức đẩy (m): 58 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
5.200.000 ₫
42
Hãng sản xuất: - / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
5.200.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 42 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 42 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.360.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Dầu Diesel / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2980 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 22 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.600.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
5.650.000 ₫
Trang:  1  2  >