• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 747.614
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
20 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Trọng lượng(kgs): 0 /
3.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Trọng lượng(kgs): 0 /
4.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Hongli / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Trọng lượng(kgs): 0 /
15.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Hongli / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Trọng lượng(kgs): 0 /
23.100.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 120 / Số tốc độ: 6 / Đường kính trụ (mm): 115 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 272 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 745 / Trọng lượng(kgs): 320 /
38.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 120 / Số tốc độ: 6 / Đường kính trụ (mm): 115 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 272 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 745 / Trọng lượng(kgs): 406 /
42.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 150 / Hành trình trục chính (mm): 150 / Số tốc độ: 12 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 1670 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 630 / Trọng lượng(kgs): 290 /
42.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: WDDM / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 130 / Hành trình trục chính (mm): 135 / Số tốc độ: 0 / Đường kính trụ (mm): 120 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 1110 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 540 / Trọng lượng(kgs): 510 /
50.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: WDDM / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 180 / Hành trình trục chính (mm): 180 / Số tốc độ: 0 / Đường kính trụ (mm): 160 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 1160 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 570 / Trọng lượng(kgs): 690 /
70.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 180 / Hành trình trục chính (mm): 180 / Số tốc độ: 12 / Đường kính trụ (mm): 160 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 1180 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 590 / Trọng lượng(kgs): 755 /
80.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 120 / Hành trình trục chính (mm): 120 / Số tốc độ: 12 / Đường kính trụ (mm): 120 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 1100 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 560 / Trọng lượng(kgs): 450 /
81.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 150 / Hành trình trục chính (mm): 150 / Số tốc độ: 12 / Đường kính trụ (mm): 160 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 1180 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 590 / Trọng lượng(kgs): 545 /
99.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 240 / Hành trình trục chính (mm): 240 / Số tốc độ: 12 / Đường kính trụ (mm): 180 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 1160 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 570 / Trọng lượng(kgs): 985 /
113.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: WDDM / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 12 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 750 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Trọng lượng(kgs): 1210 /
145.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: WDDM / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 12 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 740 / Trọng lượng(kgs): 1210 /
150.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: WDDM / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 250 / Hành trình trục chính (mm): 250 / Số tốc độ: 0 / Đường kính trụ (mm): 180 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 1130 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 540 / Trọng lượng(kgs): 845 /
170.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: WDDM / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 250 / Số tốc độ: 12 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 800 / Trọng lượng(kgs): 1960 /
200.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: WDDM / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 12 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 800 / Trọng lượng(kgs): 1960 /
350.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 9 / Đường kính trụ (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 650 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 280 / Trọng lượng(kgs): 0 /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: KTK / Xuất xứ: China / Chiều sâu khoan(mm): 25 / Hành trình trục chính (mm): 135 / Số tốc độ: 0 / Đường kính trụ (mm): 125 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 520 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 1080 / Trọng lượng(kgs): 320 /
Liên hệ gian hàng