• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 742.065
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
61 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 7500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 48 / Lưu lượng(m3/h): 40 /
2.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: THC / Xuất xứ: Vietnam / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 10 / Đường kính ống(mm): 60 / Cột áp(m): 35 / Lưu lượng(m3/h): 20 /
5.350.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Awashi / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 3500 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 50 / Cột áp(m): 28 / Lưu lượng(m3/h): 30 /
5.600.000 ₫
4
Hãng sản xuất: LEOPONO / Xuất xứ: China / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 41 / Lưu lượng(m3/h): 8 /
7.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: PENTAX / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 10 / Đường kính ống(mm): 32 / Cột áp(m): 76 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
8.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 26 / Lưu lượng(m3/h): 35 /
8.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 116 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
8.701.000 ₫
8
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 134 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
9.098.000 ₫
9
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 152 / Lưu lượng(m3/h): 8 /
9.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 161 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
9.656.000 ₫
11
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 28 / Lưu lượng(m3/h): 18 /
9.992.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 80 / Cột áp(m): 10 / Lưu lượng(m3/h): 24 /
11.700.000 ₫
13
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 54 / Lưu lượng(m3/h): 100 /
12.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: PENTAX / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 7 / Đường kính ống(mm): 42 / Cột áp(m): 103 / Lưu lượng(m3/h): 8 /
12.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 121 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
12.300.000 ₫
16
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 161 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
12.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 95 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
13.950.000 ₫
18
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 4000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 30 / Lưu lượng(m3/h): 35 /
14.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 56 / Lưu lượng(m3/h): 80 /
15.220.000 ₫
20
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 5500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 32 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
18.704.000 ₫
21
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
18.900.000 ₫
22
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 5500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 145 / Lưu lượng(m3/h): 12 /
20.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 7500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 185 / Lưu lượng(m3/h): 12 /
24.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: EBARA / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 30000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 372 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
25.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 11000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 166 / Lưu lượng(m3/h): 22 /
28.042.000 ₫
26
Hãng sản xuất: EBARA / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 22000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 64 / Cột áp(m): 287 / Lưu lượng(m3/h): 84 /
28.200.000 ₫
27
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 5500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 129 / Lưu lượng(m3/h): 100 /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: ASIA AUTOMATIC PUMP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 2 /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: ASIA AUTOMATIC PUMP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 121 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 4000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 130 / Lưu lượng(m3/h): 80 /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 1850 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 51 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 4000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 137 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 110 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 4000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 124 / Lưu lượng(m3/h): 12 /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Atoli / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Atoli / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Atoli / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 4000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 105 / Lưu lượng(m3/h): 80 /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 71 / Lưu lượng(m3/h): 80 /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: ASIA AUTOMATIC PUMP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 4000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 5 /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: ASIA AUTOMATIC PUMP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 7500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 13 /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: ASIA AUTOMATIC PUMP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 15000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 24 /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: ASIA AUTOMATIC PUMP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 18500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 29 /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: ASIA AUTOMATIC PUMP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 30000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 40 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >