• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.686
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
26 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 7500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 48 / Lưu lượng(m3/h): 40 /
2.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: LEOPONO / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 44 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
3.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Awashi / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 3500 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 50 / Cột áp(m): 28 / Lưu lượng(m3/h): 30 /
5.600.000 ₫
4
Hãng sản xuất: LEOPONO / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 40 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
7.200.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 5 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 50 / Cột áp(m): 28 / Lưu lượng(m3/h): 30 /
7.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: LEOPONO / Xuất xứ: China / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 41 / Lưu lượng(m3/h): 8 /
7.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 98 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
8.198.000 ₫
8
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 26 / Lưu lượng(m3/h): 35 /
8.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Leopono / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 37 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
8.400.000 ₫
10
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 116 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
8.701.000 ₫
11
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 134 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
9.098.000 ₫
12
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 152 / Lưu lượng(m3/h): 8 /
9.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 161 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
9.656.000 ₫
14
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 28 / Lưu lượng(m3/h): 18 /
9.992.000 ₫
15
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 161 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
12.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 4000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 30 / Lưu lượng(m3/h): 35 /
14.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 5500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 32 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
18.704.000 ₫
18
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 5500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 145 / Lưu lượng(m3/h): 12 /
20.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 7500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 185 / Lưu lượng(m3/h): 12 /
24.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 11000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 166 / Lưu lượng(m3/h): 22 /
28.042.000 ₫
21
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 4000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 124 / Lưu lượng(m3/h): 12 /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Bentas / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 750 / Hút sâu(m): 9 / Đường kính ống(mm): 34 / Cột áp(m): 34 / Lưu lượng(m3/h): 5 /
Liên hệ gian hàng
23
Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 9 / Lưu lượng(m3/h): 40 /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Bentas / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 42 / Cột áp(m): 37 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: RATO / Xuất xứ: China / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 50 / Cột áp(m): 90 / Lưu lượng(m3/h): 30 /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: RATO / Xuất xứ: China / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 50 / Cột áp(m): 50 / Lưu lượng(m3/h): 30 /
Liên hệ gian hàng