• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.655
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
53 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 400 /
60.000 ₫
2
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Slovakia / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1030 /
68.000 ₫
3
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 24 /
156.000 ₫
4
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 22 /
770.000 ₫
5
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 35 /
1.170.000 ₫
6
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 35 /
1.170.000 ₫
7
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 35 /
1.240.000 ₫
8
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Khối lượng(Kg): 35 /
1.260.000 ₫
9
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 54 /
1.270.000 ₫
10
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Việt Nam / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.270.000 ₫
11
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SJ / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 35 /
1.290.000 ₫
12
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 35 /
1.290.000 ₫
13
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.290.000 ₫
14
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.300.000 ₫
15
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 35 /
1.320.000 ₫
16
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.330.000 ₫
17
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.340.000 ₫
18
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.350.000 ₫
19
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 35 /
1.350.000 ₫
20
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Khối lượng(Kg): 35 /
1.380.000 ₫
21
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.390.000 ₫
22
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 35 /
1.400.000 ₫
23
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.400.000 ₫
24
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột chữa cháy / Khối lượng(Kg): 35 /
1.400.000 ₫
25
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.430.000 ₫
26
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.440.000 ₫
27
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.450.000 ₫
28
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.470.000 ₫
29
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 35 /
1.500.000 ₫
30
Khối lượng(Kg): 35 /
1.550.000 ₫
31
Xuất xứ: Việt Nam / Khối lượng(Kg): 35 /
1.650.000 ₫
32
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Khối lượng(Kg): 35 /
1.770.000 ₫
33
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 24 /
2.130.000 ₫
34
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 32 /
2.450.000 ₫
35
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 24 /
2.600.000 ₫
36
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Hàn Quốc / Hãng sản xuất: Samwoo / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 34 /
2.700.000 ₫
37
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SJ / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 24 /
2.700.000 ₫
38
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 50 /
2.860.000 ₫
39
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 24 /
2.930.000 ₫
40
Loại bình: - / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 24 /
3.250.000 ₫
41
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 32 /
3.490.000 ₫
42
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 45 /
3.550.000 ₫
43
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 45 /
3.850.000 ₫
44
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 95 /
4.480.000 ₫
45
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: Ý / Hãng sản xuất: Aerosol / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 200 /
4.950.000 ₫
Trang:  1  2  >