• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 740.220
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
27 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1 /
135.000 ₫
2
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
138.000 ₫
3
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 4 /
335.000 ₫
4
Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Khối lượng(Kg): 0 /
475.000 ₫
5
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 6 /
480.000 ₫
6
Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Khối lượng(Kg): 0 /
490.000 ₫
7
Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Khối lượng(Kg): 1 /
490.000 ₫
8
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Yamato / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
575.000 ₫
9
Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Khối lượng(Kg): 0 /
590.000 ₫
10
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 6 /
590.000 ₫
11
Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Khối lượng(Kg): 4 /
630.000 ₫
12
Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Khối lượng(Kg): 4 /
630.000 ₫
13
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Yamato / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1 /
690.000 ₫
14
Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Khối lượng(Kg): 13 /
725.000 ₫
15
Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Khối lượng(Kg): 8 /
730.000 ₫
16
Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Khối lượng(Kg): 6 /
780.000 ₫
17
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 6 /
840.000 ₫
18
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Yamato / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 6 /
1.070.000 ₫
19
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Yamato / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 3 /
1.080.000 ₫
20
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 3 /
1.250.000 ₫
21
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 2 /
1.300.000 ₫
22
Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Khối lượng(Kg): 0 /
1.400.000 ₫
23
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 3 /
1.620.000 ₫
24
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 3 /
1.670.000 ₫
25
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 4 /
1.670.000 ₫
26
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Yamato / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
1.790.000 ₫
27
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
5.650.000 ₫