• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.318
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
91 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 2 /
11.500 ₫
2
Loại bình: - / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
47.000 ₫
3
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
60.000 ₫
4
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 0 /
60.000 ₫
5
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
66.000 ₫
6
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1 /
95.000 ₫
7
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
105.000 ₫
8
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1 /
115.000 ₫
9
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
115.000 ₫
10
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
118.000 ₫
11
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
120.000 ₫
12
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 2 /
125.000 ₫
13
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
130.000 ₫
14
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
130.000 ₫
15
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 3 /
135.000 ₫
16
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
140.000 ₫
17
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 4 /
140.000 ₫
18
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
142.000 ₫
19
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
145.000 ₫
20
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
145.000 ₫
21
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
150.000 ₫
22
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
155.000 ₫
23
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
170.000 ₫
24
Loại bình: Bình nhỏ dùng cho gia đình / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
175.000 ₫
25
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 8 /
175.000 ₫
26
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
188.000 ₫
27
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
195.000 ₫
28
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 8 /
205.000 ₫
29
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
205.000 ₫
30
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
205.000 ₫
31
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
205.000 ₫
32
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
225.000 ₫
33
Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Horing / Khối lượng(Kg): 0 /
230.000 ₫
34
Loại bình: Bình nhỏ dùng cho gia đình / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 3 /
235.000 ₫
35
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
240.000 ₫
36
Loại bình: Bình nhỏ dùng cho gia đình / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
250.000 ₫
37
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
255.000 ₫
38
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
255.000 ₫
39
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 3 /
258.000 ₫
40
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
280.000 ₫
41
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
280.000 ₫
42
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 3 /
300.000 ₫
43
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 6 /
300.000 ₫
44
Loại bình: - / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
310.000 ₫
45
Loại bình: - / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 6 /
325.000 ₫
Trang:  1  2  3  >