• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.945
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
14 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.147.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.248.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.522.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.810.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.055.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.662.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.348.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.520.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.645.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.843.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.422.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
13.069.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất tiêu thụ (KVA): 24 / Xuất xứ: Nhật Bản /
27.279.000 ₫