• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 750.176
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
18 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 220 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 8 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 41 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
3.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 43 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 6 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.73 / Điện áp không tải (V): 58 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 3 pha , 380V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 9 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 17 / Xuất xứ: - /
3.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 1 pha 220V 50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 220 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 17 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: Kiểu khác / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 3 pha, 380V/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 380 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 17 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 3 pha, 380V/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 56 / Trọng lượng (Kg): 19 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 3 pha , 380V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 29 / Công suất tiêu thụ (KVA): 9 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 62 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 3 pha , 380V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 12 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 17 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.100.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 3 pha , 380V / Dòng điện tiêu thụ (A): 27 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 18 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 68 / Trọng lượng (Kg): 22 / Xuất xứ: China /
8.300.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 3 pha , 380V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 68 / Trọng lượng (Kg): 26 / Xuất xứ: China /
9.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 3 pha , 380V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 32 / Công suất tiêu thụ (KVA): 7 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 56 / Trọng lượng (Kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
26.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 3 pha, 380V/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 630 / Điện áp tiêu thụ (V): 44 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 54 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
60.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 3 pha, 380V/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 100 / Điện áp tiêu thụ (V): 44 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 65 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
70.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 3 pha , 380V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 72 / Công suất tiêu thụ (KVA): 51 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 85 / Xuất xứ: Trung Quốc /
78.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 1 pha 220V 50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 220 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 20 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 15 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng