• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.820
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
20 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: LEGI / Nguồn điện: 160-240V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 3 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.92 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: - /
2.159.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Legi / Nguồn điện: 160-240V / Dòng điện tiêu thụ (A): 48 / Điện áp tiêu thụ (V): 24 / Công suất tiêu thụ (KVA): 3 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.92 / Điện áp không tải (V): 75 / Trọng lượng (Kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.230.000 ₫
3
Hãng sản xuất: LEGI / Nguồn điện: 160-240V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 4 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.92 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Legi / Nguồn điện: Kiểu khác / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 24 / Công suất tiêu thụ (KVA): 4 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.73 / Điện áp không tải (V): 80 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.700.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Legi / Nguồn điện: Kiểu khác / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 4 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: LEGI / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 240 / Công suất tiêu thụ (KVA): 5 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: - /
3.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: LEGI / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 240 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 2 / Xuất xứ: China /
3.190.000 ₫
8
Hãng sản xuất: LEGI / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 240 / Công suất tiêu thụ (KVA): 5 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: China /
3.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: LEGI / Nguồn điện: 160-240V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 4 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 80 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: - /
3.300.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Legi / Nguồn điện: 160-240V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 4 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.85 / Điện áp không tải (V): 65 / Trọng lượng (Kg): 5 / Xuất xứ: - /
3.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Legi / Nguồn điện: 160-240V / Dòng điện tiêu thụ (A): 140 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 4 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.85 / Điện áp không tải (V): 65 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: - /
3.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Legi / Nguồn điện: Kiểu khác / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 5 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: LEGI / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 240 / Công suất tiêu thụ (KVA): 5 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 5 / Xuất xứ: - /
4.100.000 ₫
14
Hãng sản xuất: LEGI / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 5 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 5 / Xuất xứ: China /
4.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: LEGI / Nguồn điện: 160-240V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 5 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 6 /
4.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: LEGI / Nguồn điện: 3 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Công suất tiêu thụ (KVA): 9 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: China /
5.200.000 ₫
17
Hãng sản xuất: LEGI / Nguồn điện: 3 pha, 380V/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Công suất tiêu thụ (KVA): 14 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: China /
7.200.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Legi / Nguồn điện: 160-240V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 5 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 25 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: LEGI / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 240 / Công suất tiêu thụ (KVA): 5 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Legi / Nguồn điện: 3 pha, 380V/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 40 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 25 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 67 / Trọng lượng (Kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng