• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.458
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
45 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.750.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 220/380V / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 200 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Công suất tiêu thụ (KVA): 12 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 55 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: China /
1.800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 200 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 11 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 55 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 300 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 19 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 60 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 250 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 15 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 60 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 26 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 6 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 67 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: China /
2.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 220/380V / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 250 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Công suất tiêu thụ (KVA): 15 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 55 / Trọng lượng (Kg): 27 / Xuất xứ: China /
2.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 26 / Điện áp tiêu thụ (V): 63 / Công suất tiêu thụ (KVA): 6 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 63 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.450.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 200 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 50 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
2.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 160 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 8 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 53 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 220/380V / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 200 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 12 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 55 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: China /
2.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 220/380V / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 250 / Điện áp tiêu thụ (V): 55 / Công suất tiêu thụ (KVA): 15 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 55 / Trọng lượng (Kg): 27 / Xuất xứ: China /
2.700.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 220/380V / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 300 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Công suất tiêu thụ (KVA): 21 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 60 / Trọng lượng (Kg): 31 / Xuất xứ: China /
2.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 36 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 8 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: - /
2.880.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 36 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 8 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: - /
2.950.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 200 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 50 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 56 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
2.950.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha 220V 50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 36 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 8 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 76 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.150.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 220/380V / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 160 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Công suất tiêu thụ (KVA): 10 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 55 / Trọng lượng (Kg): 21 / Xuất xứ: China /
3.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 220/380V / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 300 / Điện áp tiêu thụ (V): 60 / Công suất tiêu thụ (KVA): 21 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 60 / Trọng lượng (Kg): 31 / Xuất xứ: China /
3.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha 220V 50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 40 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 6 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 67 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.750.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 11 / Điện áp tiêu thụ (V): 41 / Công suất tiêu thụ (KVA): 9 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 70 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
3.950.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: Kiểu khác / Dòng điện tiêu thụ (A): 250 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 10 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 24 / Trọng lượng (Kg): 14 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.300.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: Kiểu khác / Dòng điện tiêu thụ (A): 32 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 7 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 66 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.150.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 380V/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.400.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: AC380V 50/60HZ / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.400.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 400 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 30 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 68 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 3 pha, 380V/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: - /
6.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 500 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 38 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 78 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
6.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 3 pha, 380V/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 70 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.850.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 3 pha, 380V/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 28 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 31 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
8.300.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 380V/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.450.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: Kiểu khác / Dòng điện tiêu thụ (A): 300 / Điện áp tiêu thụ (V): 22 / Công suất tiêu thụ (KVA): 8 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 43 / Trọng lượng (Kg): 19 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.100.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Weldcom / Công suất tiêu thụ (KVA): 6 /
9.900.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 400 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 26 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 65 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 13 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 55 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
11.900.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 3 pha, 380V/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: - /
13.600.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 380V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 14 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 40 / Xuất xứ: Trung Quốc /
22.800.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 630 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 47 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 78 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 3 pha / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 160 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Công suất tiêu thụ (KVA): 10 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 55 / Trọng lượng (Kg): 21 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 3 pha, 380V/50Hz / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 630 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Công suất tiêu thụ (KVA): 48 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 76 / Trọng lượng (Kg): 290 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 180 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 10 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 55 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 250 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 17 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 55 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 3 pha / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 210 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Công suất tiêu thụ (KVA): 15 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 60 / Trọng lượng (Kg): 69 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 315 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 24 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 68 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 3 pha, 380V/50Hz / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 1000 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Công suất tiêu thụ (KVA): 66 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 58 / Trọng lượng (Kg): 450 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng