• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 735.291
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
24 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: YUNICA / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.089.000 ₫
2
Hãng sản xuất: RHINO / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.120.000 ₫
3
Hãng sản xuất: PUNCHAM / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: PRIMA / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.650.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Prona / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1200 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.700.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Prona / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 15000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.850.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Prona / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.990.000 ₫
8
Hãng sản xuất: AGP / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 1200 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.050.000 ₫
9
Hãng sản xuất: JianFong (JF) / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.090.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.300.000 ₫
11
Hãng sản xuất: KEN / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 500 / Công suất (W): 1350 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.300.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Prona / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: SHINETOOL / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1720 / Công suất (W): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
5.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: SHINETOOL Tốc độ không tải (vòng/phút): 1720 / Công suất (W): 350 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
11.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
35.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: GISON / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Prona / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 15000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
20
Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Prona / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Prona / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Ken / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 13000 / Công suất (W): 220 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
24
Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng