• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.625
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
48 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1000 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 73 / Xuất xứ: Japan /
2.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 542 / Độ ồn (dB): 80 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.760.000 ₫
5
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7500 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.839.000 ₫
6
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 569 / Độ ồn (dB): 87 / Xuất xứ: Japan /
3.010.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 7500 / Công suất (W): 275 / Độ ồn (dB): 89 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.150.000 ₫
8
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 15000 / Công suất (W): 317 / Độ ồn (dB): 93 / Xuất xứ: Japan /
3.199.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 90 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 5000 / Công suất (W): 275 / Độ ồn (dB): 89 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.220.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 90 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.250.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 569 / Độ ồn (dB): 87 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.290.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 569 / Độ ồn (dB): 87 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.320.000 ₫
14
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Công suất (W): 153 / Độ ồn (dB): 76 / Xuất xứ: Japan /
3.340.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 74 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.400.000 ₫
16
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12500 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Japan /
3.670.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8200 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 90 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.940.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 73 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.015.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8200 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 90 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.100.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 73 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.100.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 86 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.100.000 ₫
22
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 86 / Xuất xứ: Japan /
4.100.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Shinano / Công suất (W): 134 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.279.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 87 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.300.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 94 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.700.000 ₫
26
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 88 / Xuất xứ: Japan /
4.730.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 9500 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 88 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 91 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.900.000 ₫
29
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 9500 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 88 / Xuất xứ: Japan /
5.040.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 569 / Độ ồn (dB): 88 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.080.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8200 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 90 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.170.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 15 / Công suất (W): 317 / Độ ồn (dB): 90 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.200.000 ₫
33
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 15000 / Công suất (W): 429 / Độ ồn (dB): 90 / Xuất xứ: Japan /
5.239.000 ₫
34
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 582 / Độ ồn (dB): 93 / Xuất xứ: Japan /
5.570.000 ₫
35
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Công suất (W): 222 / Độ ồn (dB): 87 / Xuất xứ: Japan /
5.620.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1000 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 88 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.700.000 ₫
37
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 15000 / Công suất (W): 317 / Độ ồn (dB): 90 / Xuất xứ: Japan /
5.800.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Shinano / Công suất (W): 222 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.839.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1000 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 88 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Shinano / Công suất (W): 435 / Xuất xứ: Nhật Bản /
7.579.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8200 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 90 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 90 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 81 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 76 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 91 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >