• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 745.555
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
39 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất máy (kW): 3 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 291 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.000.000 ₫
2
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất máy (kW): 3 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 329 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.800.000 ₫
3
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất máy (kW): 3 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 380 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.500.000 ₫
4
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất máy (kW): 3 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 400 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.780.000 ₫
5
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất máy (kW): 3 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 405 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.800.000 ₫
6
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: WAY TRAIN / Công suất máy (kW): 3.75 / Công suất thủy lực (HP): 5 / Tốc độ cắt (m/phút): 20 / Trọng lượng (kg): 1000 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
89.000.000 ₫
7
Loại: Máy bán tự động / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 3.7 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 85 / Trọng lượng (kg): 1750 / Xuất xứ: Đài Loan /
100.000.000 ₫
8
Loại: Máy bán tự động / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 5.5 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 25000 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
135.600.000 ₫
9
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: EVERISING / Công suất máy (kW): 7.5 / Công suất thủy lực (HP): 10 / Tốc độ cắt (m/phút): 75 / Trọng lượng (kg): 6000 / Xuất xứ: Taiwan /
567.000.000 ₫
10
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: WEILISHI / Công suất máy (kW): 4 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 77 / Trọng lượng (kg): 3000 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
11
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 22 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1130 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
12
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 15 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 940 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
13
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: Golden Saws / Công suất máy (kW): 3.75 / Công suất thủy lực (HP): 1 / Tốc độ cắt (m/phút): 100 / Trọng lượng (kg): 1800 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
14
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: WEILISHI / Công suất máy (kW): 7.5 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
15
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 22 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1130 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
16
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 7.5 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 630 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
17
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 4 / Công suất thủy lực (HP): 1.1 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
18
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 15 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 910 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
19
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 7.5 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 640 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
20
Loại: Máy cưa vòng dạng lưỡi kéo / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 4 / Công suất thủy lực (HP): 0.75 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1250 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
21
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: BMT / Công suất máy (kW): 5 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 80 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
22
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: Everising / Công suất máy (kW): 5.3 / Công suất thủy lực (HP): 7.12 / Tốc độ cắt (m/phút): 80 / Trọng lượng (kg): 4300 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
23
Loại: Máy cưa vòng dạng lưỡi kéo / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 3 / Công suất thủy lực (HP): 0.55 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 750 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
24
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: Everising / Công suất máy (kW): 4.55 / Công suất thủy lực (HP): 6.12 / Tốc độ cắt (m/phút): 100 / Trọng lượng (kg): 2200 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
25
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 22 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1100 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
26
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 22 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1100 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
27
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 7.5 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 770 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
28
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: BMT / Công suất máy (kW): 3.75 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
29
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: COSEN / Công suất máy (kW): 7.3 / Công suất thủy lực (HP): 2 / Tốc độ cắt (m/phút): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
30
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 4 / Công suất thủy lực (HP): 1.1 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
31
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 3 / Công suất thủy lực (HP): 0.55 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
32
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 7.5 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 680 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
33
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 15 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 940 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
34
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 5.6 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 700 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
35
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 11 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 820 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
36
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 7.5 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 690 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
37
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÁU THÀNH / Công suất máy (kW): 15 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 910 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
38
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: AMADA / Công suất máy (kW): 4 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
39
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 5.5 / Công suất thủy lực (HP): 1.1 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng