• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 740.911
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
15 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 1500 / Xuất xứ: Đài Loan /
250.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 1200 / Xuất xứ: Đài Loan /
250.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 1840 / Xuất xứ: Đài Loan /
348.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 1450 / Xuất xứ: Đài Loan /
348.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 1780 / Xuất xứ: Đài Loan /
350.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 2840 / Xuất xứ: Đài Loan /
548.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 5600 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.050.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 2845 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 3600 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 3550 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 4660 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 4440 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: - / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 380 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 1850 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 2200 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng