• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 745.830
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
110 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 100 / Tốc độ không tải (rpm): 11000 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 620 / Trọng lượng (kg): 1.45 / Xuất xứ: China /
510.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Acz / Đường kính lưỡi cắt (mm): 180 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cưa gỗ, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 10 / Công suất (W): 1380 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
750.000 ₫
3
Hãng sản xuất: FEG / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
750.000 ₫
4
Hãng sản xuất: GOMES / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
890.000 ₫
5
Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Maktec / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4900 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
950.000 ₫
7
Hãng sản xuất: GOMES / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
970.000 ₫
8
Hãng sản xuất: PIT / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4100 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Dca / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.015.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Ingco / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.030.000 ₫
11
Hãng sản xuất: SKIL / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: China /
1.050.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Skil / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.9 / Xuất xứ: China /
1.100.000 ₫
13
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: China /
1.100.000 ₫
14
Hãng sản xuất: FEG / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.140.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Sencan / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.200.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Maktec / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.260.000 ₫
17
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 5.3 / Xuất xứ: China /
1.300.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Dca / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.305.000 ₫
19
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: China /
1.330.000 ₫
20
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.340.000 ₫
21
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: China /
1.350.000 ₫
22
Hãng sản xuất: MAKTEC / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: China /
1.450.000 ₫
23
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: KYNKO / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Dca / Công suất (W): 1520 / Trọng lượng (kg): 7.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.545.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Dca / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.575.000 ₫
30
Hãng sản xuất: PIGEON / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1450 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.600.000 ₫
31
Hãng sản xuất: PIT / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.600.000 ₫
32
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 85 / Tốc độ không tải (rpm): 1400 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: China /
1.600.000 ₫
33
Đường kính lưỡi cắt (mm): 180 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1250 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.603.744 ₫
34
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 4.09 / Xuất xứ: China /
1.640.000 ₫
35
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 165 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: China /
1.650.000 ₫
36
Hãng sản xuất: KEN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4300 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: China /
1.650.000 ₫
37
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: China /
1.760.000 ₫
38
Hãng sản xuất: DCA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 180 / Tốc độ không tải (rpm): 4900 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: China /
1.790.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Bosch / Đường kính lưỡi cắt (mm): 175 / Tốc độ không tải (rpm): 5200 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Bosch / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 4.09 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
41
Hãng sản xuất: PIT / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.800.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.839.000 ₫
43
Hãng sản xuất: DCA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 4100 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1380 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: China /
1.900.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Makita / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.940.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Makita / Đường kính lưỡi cắt (mm): 165 / Tốc độ không tải (rpm): 5200 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1010 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  >