• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 745.968
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
93 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
670.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 750 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
679.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Acz / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 65 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
720.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Acz / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 65 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 500 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
790.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Black & Decker / Công suất (W): 480 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: FEG / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
870.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
879.000 ₫
8
Hãng sản xuất: INGCO / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 3000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: China /
970.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: CROWN / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 3.1 / Xuất xứ: China /
1.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: INGCO / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: China /
1.020.000 ₫
16
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
1.090.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Maktec / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.100.000 ₫
18
Hãng sản xuất: HITACHI / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: China /
1.150.000 ₫
19
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: China /
1.200.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: China /
1.200.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 750 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.239.000 ₫
22
Hãng sản xuất: SKIL / Tốc độ không tải (rpm): 3200 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
1.280.000 ₫
23
Hãng sản xuất: PIGEON / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.290.000 ₫
24
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 3100 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: China /
1.300.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Black & Decker / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.350.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ không tải (rpm): 2900 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.350.000 ₫
27
Hãng sản xuất: CROWN / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 3.1 / Xuất xứ: China /
1.350.000 ₫
28
Hãng sản xuất: KEN / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 500 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
1.350.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Bosch / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 2.45 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.390.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
31
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
1.400.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Sencan / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.540.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Bosch / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 20 / Chức năng: -, Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.590.000 ₫
35
Hãng sản xuất: MAKTEC / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: China /
1.690.000 ₫
36
Hãng sản xuất: MAKTEC / Tốc độ không tải (rpm): 4900 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: China /
1.850.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Maxpro / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.850.000 ₫
38
Hãng sản xuất: - / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Bosch / Tốc độ không tải (rpm): 2600 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 80 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 670 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.990.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Hitachi / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 705 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.150.000 ₫
41
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 2.45 / Xuất xứ: China /
2.280.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 720 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.450.000 ₫
43
Hãng sản xuất: DEWALT / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 20 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
2.560.000 ₫
44
Hãng sản xuất: HITACHI / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 26 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 720 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: China /
2.600.000 ₫
45
Hãng sản xuất: DEWALT / Tốc độ không tải (rpm): 3200 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
2.680.000 ₫
Trang:  1  2  3  >