• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.688
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1600 / Đường kính cánh (mm): 280 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 745 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1200 / Đường kính cánh (mm): 280 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 745 / Xuất xứ: Vietnam /
6.750.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 2400 / Đường kính cánh (mm): 320 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 1491 / Xuất xứ: Vietnam /
7.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 5000 / Đường kính cánh (mm): 360 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 2237 / Xuất xứ: Vietnam /
8.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 3600 / Đường kính cánh (mm): 380 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 2237 / Xuất xứ: Vietnam /
9.190.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1491 / Xuất xứ: Vietnam /
11.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 320 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 1491 / Xuất xứ: Vietnam /
11.100.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3750 / Xuất xứ: Vietnam /
11.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 6000 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 3728 / Xuất xứ: Vietnam /
11.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3728 / Xuất xứ: Vietnam /
14.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 8000 / Đường kính cánh (mm): 450 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 5592 / Xuất xứ: Vietnam /
14.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 9000 / Đường kính cánh (mm): 450 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 5592 / Xuất xứ: Vietnam /
16.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 10000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 7456 / Xuất xứ: Vietnam /
18.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 9000 / Đường kính cánh (mm): 450 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 5592 / Xuất xứ: Vietnam /
19.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 12000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 7456 / Xuất xứ: Vietnam /
19.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 12000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 7456 / Xuất xứ: Vietnam /
24.400.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 13000 / Đường kính cánh (mm): 530 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 11185 / Xuất xứ: China /
26.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 550 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 11185 / Xuất xứ: Vietnam /
27.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 18000 / Đường kính cánh (mm): 650 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 14913 / Xuất xứ: Vietnam /
33.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 18000 / Đường kính cánh (mm): 570 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 14913 / Xuất xứ: Vietnam /
33.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 550 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 11185 / Xuất xứ: Vietnam /
41.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 22000 / Đường kính cánh (mm): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 18642 / Xuất xứ: Vietnam /
43.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 18000 / Đường kính cánh (mm): 650 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 14913 / Xuất xứ: Vietnam /
49.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Đường kính cánh (mm): 750 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 22370 / Xuất xứ: Vietnam /
49.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 25000 / Đường kính cánh (mm): 630 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 22370 / Xuất xứ: Vietnam /
52.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 45000 / Đường kính cánh (mm): 1000 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 29827 / Xuất xứ: Vietnam /
99.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Đường kính cánh (mm): 750 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 22370 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 38000 / Đường kính cánh (mm): 840 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 29827 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 25000 / Đường kính cánh (mm): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 18750 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1491 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 5000 / Đường kính cánh (mm): 360 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 2237 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 92000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 74569 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng