• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 750.605
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
56 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại bóng đèn: Bóng Halogen / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 500 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
33.000 ₫
2
Loại bóng đèn: Bóng Halogen / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 1000 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
43.000 ₫
3
Loại bóng đèn: Bóng Halogen / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 1000 /
50.000 ₫
4
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 125 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
55.000 ₫
5
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 70000 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Màu sáng: Đang cập nhật / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
89.000 ₫
6
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 150 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Xanh / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
100.000 ₫
7
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 250 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
100.000 ₫
8
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 400 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
120.000 ₫
9
Loại bóng đèn: Bóng đèn Sodium / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 150 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E27 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
120.000 ₫
10
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 150 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: China / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
125.000 ₫
11
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 250 /
128.000 ₫
12
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 250 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
143.000 ₫
13
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 250 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
152.000 ₫
14
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 150 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: RX7S / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
153.000 ₫
15
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 250 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
157.000 ₫
16
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 400 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
160.000 ₫
17
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 150 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi G12 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
170.000 ₫
18
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 150 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
175.000 ₫
19
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 150 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Vàng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
185.000 ₫
20
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 150 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
185.000 ₫
21
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 250 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Vàng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
200.000 ₫
22
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 250 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
210.000 ₫
23
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 250 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
210.000 ₫
24
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 400 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
220.000 ₫
25
Loại bóng đèn: Bóng đèn metal halide / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 150 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
230.000 ₫
26
Loại bóng đèn: Bóng đèn metal halide / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 150 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
240.000 ₫
27
Công suất(W): 250 / Màu sáng: Vàng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
245.000 ₫
28
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 400 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
245.000 ₫
29
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 400 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
250.000 ₫
30
Loại bóng đèn: Bóng đèn compact / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 105 / Kiểu bóng đèn: Chữ U / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Vàng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
257.000 ₫
31
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 250 /
260.000 ₫
32
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 250 /
265.000 ₫
33
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 250 / Xuất xứ: - /
265.000 ₫
34
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 400 / Xuất xứ: - /
280.000 ₫
35
Loại bóng đèn: Bóng đèn compact / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 105 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
300.000 ₫
36
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 250 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
420.000 ₫
37
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 400 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
420.000 ₫
38
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 1000 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
420.000 ₫
39
Loại bóng đèn: Bóng đèn compact / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 150 / Kiểu bóng đèn: Chữ U / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Vàng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
450.000 ₫
40
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 1000 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
530.000 ₫
41
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 200 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E27 / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
580.000 ₫
42
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 400 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Netherlands / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 300 /
730.000 ₫
43
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 1000 / Kiểu bóng đèn: Bầu dục / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
850.000 ₫
44
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 125 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E27 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
900.000 ₫
45
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 400 / Kiểu bóng đèn: Hình trụ / Xuất xứ: Đức / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E27 / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
1.130.000 ₫
Trang:  1  2  >