• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 750.667
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
34 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
20.000 ₫
2
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 9 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
38.000 ₫
3
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Duhal / Công suất(W): 5 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
40.000 ₫
4
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 2 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
43.000 ₫
5
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 7 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
53.000 ₫
6
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 2 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
55.000 ₫
7
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 7 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
58.000 ₫
8
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
63.000 ₫
9
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 5 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
63.000 ₫
10
Loại bóng đèn: Bóng đèn huỳnh quang / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 1225 /
80.000 ₫
11
Loại bóng đèn: Loại khác / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 18 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 612 /
120.000 ₫
12
Loại bóng đèn: Bóng đèn huỳnh quang / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 1250 /
125.000 ₫
13
Loại bóng đèn: Loại khác / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 18 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
130.000 ₫
14
Loại bóng đèn: Loại khác / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 612 /
130.000 ₫
15
Loại bóng đèn: Bóng đèn huỳnh quang / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 1222 /
135.000 ₫
16
Loại bóng đèn: Bóng đèn huỳnh quang / Hãng sản xuất: Duhal / Công suất(W): 14 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
135.000 ₫
17
Loại bóng đèn: Loại khác / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 18 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
140.000 ₫
18
Loại bóng đèn: Loại khác / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 1222 /
150.000 ₫
19
Loại bóng đèn: Bóng đèn huỳnh quang / Hãng sản xuất: Duhal / Công suất(W): 28 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
190.000 ₫
20
Loại bóng đèn: Loại khác / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 36 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
195.000 ₫
21
Loại bóng đèn: Loại khác / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 36 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
210.000 ₫
22
Loại bóng đèn: Loại khác / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 1222 /
225.000 ₫
23
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
235.000 ₫
24
Loại bóng đèn: Bóng đèn huỳnh quang / Hãng sản xuất: Duhal / Công suất(W): 28 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
250.000 ₫
25
Loại bóng đèn: Bóng đèn huỳnh quang / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 18 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E14 / Màu sáng: Nhiều màu / Chiều dài bóng đèn (mm): 1200 /
285.000 ₫
26
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Duhal / Công suất(W): 14 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
290.000 ₫
27
Loại bóng đèn: Bóng tiết kiệm điện / Hãng sản xuất: Duhal / Công suất(W): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
360.000 ₫
28
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống thấm / Hãng sản xuất: Duhal / Công suất(W): 28 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
475.000 ₫
29
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: Bóng nến / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
560.000 ₫
30
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống thấm / Hãng sản xuất: Duhal / Công suất(W): 56 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
730.000 ₫
31
Loại bóng đèn: Bóng đèn huỳnh quang / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 28 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam /
800.000 ₫
32
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 16 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
950.000 ₫
33
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 40 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
950.000 ₫
34
Loại bóng đèn: Đèn LED / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 70 / Kiểu bóng đèn: Bóng đèn tròn / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Nhiều màu / Chiều dài bóng đèn (mm): 291 /
3.400.000 ₫