• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 739.713
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
24 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Ý /
8.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Ý /
8.700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 8200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Ý /
8.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Ý /
8.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Ý /
8.908.000 ₫
6
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3100 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Ý /
12.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 5200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Ý /
12.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 8200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Ý /
13.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 16000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Ý /
14.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 8000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Ý /
14.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 20000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Ý /
14.200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 12000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Ý /
14.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 10000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Ý /
14.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.0001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 6300 / Xuất xứ: Ý /
15.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3100 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Ý /
18.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 5200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Ý /
18.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6500 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Ý /
18.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4500 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Ý /
18.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 5200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Ý /
19.600.000 ₫
20
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.0001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 120 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 6300 / Xuất xứ: Ý /
21.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.0001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 250 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 6300 / Xuất xứ: Ý /
21.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Ý /
21.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.0001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 160 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 6300 / Xuất xứ: Ý /
21.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: BEL / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Ý /
21.500.000 ₫