• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 735.362
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
69 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 2g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0/ Phụ kiện: Pin sạc/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0/ Phụ kiện: Cổng USB, Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: Cổng USB, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Adam / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 50 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: Cổng USB, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 600 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0/ Phụ kiện: Cổng USB, Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0/ Phụ kiện: Cổng USB, Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0/ Phụ kiện: Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 5g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 15000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0/ Phụ kiện: Pin sạc/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1500 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.0001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 120 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.0001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 180 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 750 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2500 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 150 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 120 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0/ Phụ kiện: Cổng USB, Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 250 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 8000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0/ Phụ kiện: Pin sạc/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 5000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.02g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 600 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0/ Phụ kiện: Cổng USB, Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1500 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0/ Phụ kiện: Cổng USB, Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0/ Phụ kiện: Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.2g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0/ Phụ kiện: Pin sạc/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: Pin sạc/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 8000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0/ Phụ kiện: Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 150 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 600 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Adam / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4600 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Anh /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0/ Phụ kiện: Pin sạc/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0/ Phụ kiện: Cổng USB, Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: Pin sạc/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2600 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 20000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0/ Phụ kiện: Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.0001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 250 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 600 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3500 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4500 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1500 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 450 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 450 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Adam / Giá trị vạch chia(g): 0.0001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 210 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 6500 / Xuất xứ: Anh /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 5g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 15000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0/ Phụ kiện: Pin sạc/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 2g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 5000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: ADAM / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 15000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tự động về 0/ Phụ kiện: Pin sạc, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >