• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 746.451
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
75 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 320 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Trừ bì, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Điều chỉnh đồng hồ, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.100.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.05g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 600 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự tắt nguồn, Tự động về 0/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 1250 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự tắt nguồn, Tự động về 0 Trọng lượng (g): 1250 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự tắt nguồn, Tự động về 0 Trọng lượng (g): 1250 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.100.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự tắt nguồn, Tự động về 0 Trọng lượng (g): 1250 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.490.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 620 / Trọng lượng (g): 1.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
7.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 620 / Độ phân giải tối đa: 1/30000 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
8.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tính phần trăm, Trừ bì Trọng lượng (g): 1.1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.400.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4600 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.1mg / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Khả năng chống nước, Trừ bì, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.600.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.1mg / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Khả năng chống nước, Trừ bì, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.1mg / Khả năng chịu tải tối đa(g): 120 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Khả năng chống nước, Trừ bì, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.900.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 320 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tính phần trăm, Trừ bì Trọng lượng (g): 1.1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
9.260.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 620 / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Trừ bì, Tự động về 0 Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Philippines /
9.390.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tính phần trăm, Trừ bì Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
9.390.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 620 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tính phần trăm, Trừ bì Trọng lượng (g): 1.1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
9.410.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Trừ bì, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Điều chỉnh đồng hồ, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
9.480.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 420 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Giao tiếp ethernet, Trừ bì/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3800 / Xuất xứ: Nhật Bản /
9.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tính phần trăm, Trừ bì Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
9.800.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tính phần trăm Trọng lượng (g): 1.1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
10.200.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Tính phần trăm Trọng lượng (g): 1.1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
10.270.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 320 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tính phần trăm, Trừ bì Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
10.350.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.1mg / Khả năng chịu tải tối đa(g): 120 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Khả năng chống nước, Trừ bì, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Tính năng: Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (g): 2800 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.900.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Tính năng: Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (g): 3800 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.900.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Giao tiếp ethernet, Trừ bì/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 2800 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.900.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 320 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Giao tiếp ethernet, Trừ bì/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3800 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.900.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 320 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (g): 4200 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 420 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (g): 4200 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (g): 2800 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (g): 2800 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (g): 4200 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (g): 2800 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.1mg / Khả năng chịu tải tối đa(g): 320 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Khả năng chống nước, Trừ bì, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm Trọng lượng (g): 2700 / Xuất xứ: Nhật Bản /
13.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 420 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Trừ bì, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Điều chỉnh đồng hồ, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 2700 / Xuất xứ: Nhật Bản /
14.190.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 8200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Trừ bì, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Điều chỉnh đồng hồ, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 2900 / Xuất xứ: Nhật Bản /
14.450.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 820 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Trừ bì, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Điều chỉnh đồng hồ, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 2700 / Xuất xứ: Nhật Bản /
14.700.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm Trọng lượng (g): 2700 / Xuất xứ: Nhật Bản /
14.800.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 420 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm Trọng lượng (g): 2700 / Xuất xứ: Nhật Bản /
14.890.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4200 / Độ phân giải tối đa: - / Trọng lượng (g): 2700 / Xuất xứ: Nhật Bản /
15.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Giao tiếp ethernet, Trừ bì/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 2800 / Xuất xứ: Nhật Bản /
15.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Shimadzu / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6200 / Độ phân giải tối đa: - / Trọng lượng (g): 2900 / Xuất xứ: Nhật Bản /
15.690.000 ₫
Trang:  1  2  >