• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.026
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
19 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 80 / Độ phân giải: 384dpi / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 0.9 / Xuất xứ: - /
900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: USB, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 0.9 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.050.000 ₫
3
Hãng sản xuất: TYSSO / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 0 /
2.850.000 ₫
5
Hãng sản xuất: LABAU / Tốc độ in (mm/s): 180 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 1400 /
3.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: 144dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Ethernet, Bi-directional parallel, RS232C/ Trọng lượng (g): 5100 /
3.868.000 ₫
8
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 22.75 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Bi-directional parallel, RS232C/ Trọng lượng (g): 2700 /
3.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: WINCOR-NIXDORF / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 2700 /
4.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 1800 /
4.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0.03 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 2700 /
4.240.000 ₫
12
Hãng sản xuất: STAR / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 1678 /
4.850.000 ₫
13
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0.03 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, 10 Base-T I/F, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 2700 /
5.100.000 ₫
14
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, 10 Base-T I/F, IEEE 1284, RS-485, Bi-directional parallel, Wireless, RS232C/ Trọng lượng (g): 1800 /
5.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 1600 /
5.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, IEEE 1284, Ethernet, Bi-directional parallel, RS232C/ Trọng lượng (g): 1800 /
6.200.000 ₫
17
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, 10 Base-T I/F, RS-485, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 1800 /
6.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, RS-485, Bi-directional parallel, Connect-It™/ Trọng lượng (g): 5000 /
8.400.000 ₫
19
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, RS-485, Bi-directional parallel, Connect-It™/ Trọng lượng (g): 1900 /
8.400.000 ₫