• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 734.441
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
40 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: XPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: 384dpi / Cổng kết nối: USB, Lan, Parallel/ Trọng lượng (g): 1100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.050.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.650.000 ₫
4
Hãng sản xuất: APOS / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: HANSON / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Lan/ Trọng lượng (g): 1600 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.850.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 230 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Lan, Parallel/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.990.000 ₫
7
Hãng sản xuất: APOS / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: XPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 1.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in (mm/s): 6.58 / Độ phân giải: 200 dpi / Cổng kết nối: Lan/ Trọng lượng (g): 470 /
2.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: XPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Lan, RS232C/ Trọng lượng (g): 1.1 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: POS / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Lan, Parallel/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: HIGHPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Lan/ Trọng lượng (g): 2.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.400.000 ₫
14
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan, RS232C/ Trọng lượng (g): 1400 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.400.000 ₫
15
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi x 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan/ Trọng lượng (g): 2.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.700.000 ₫
16
Hãng sản xuất: EZIPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: TYSSO / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan, Parallel/ Trọng lượng (g): 1400 / Xuất xứ: - /
2.820.000 ₫
18
Hãng sản xuất: ACLAS / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Lan/ Trọng lượng (g): 1.6 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 230 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan, LTP, Parallel/ Trọng lượng (g): 1.56 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: FUJITSU / Tốc độ in (mm/s): 180 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Lan, RS232C/ Trọng lượng (g): 1200 / Xuất xứ: - /
3.130.000 ₫
21
Hãng sản xuất: CSTECH / Tốc độ in (mm/s): 230 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.159.000 ₫
22
Hãng sản xuất: EZIPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Lan/ Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.200.000 ₫
23
Hãng sản xuất: ACLAS / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan, RS232C/ Trọng lượng (g): 1.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.200.000 ₫
24
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.300.000 ₫
26
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 220 / Cổng kết nối: USB, Lan/ Độ phân giải: 203 dpi / Xuất xứ: Hàn Quốc /
3.679.000 ₫
27
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 0 /
4.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Lan/ Trọng lượng (g): 2 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.200.000 ₫
29
Hãng sản xuất: CSTECH / Tốc độ in (mm/s): 230 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
4.259.000 ₫
30
Hãng sản xuất: CODE SOFT / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 1500 / Xuất xứ: - /
4.300.000 ₫
31
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 220 / Cổng kết nối: USB, Lan, LTP/ Độ phân giải: 180 dpi / Xuất xứ: Hàn Quốc /
4.579.000 ₫
32
Hãng sản xuất: IBM / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 1600 /
4.950.000 ₫
33
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Cổng kết nối: USB, Lan/ Độ phân giải: 180 dpi / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.879.000 ₫
34
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.939.000 ₫
35
Hãng sản xuất: FUJITSU / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 1700 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.300.000 ₫
36
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, Lan, Wireless/ Độ phân giải: - / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.579.000 ₫
37
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 127 / Cổng kết nối: USB, Lan/ Độ phân giải: 300 dpi / Xuất xứ: Hàn Quốc /
7.479.000 ₫
38
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, Lan, Wireless/ Độ phân giải: - / Xuất xứ: Hàn Quốc /
11.539.000 ₫
39
Hãng sản xuất: BIXOLON / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 100 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: Bluetooth, Lan, Wireless/ Trọng lượng (g): 550 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, Lan, Wireless/ Độ phân giải: - / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng