• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 748.715
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
30 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: EC / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: 169 dpi x 144 dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, RS232C, Parallel/ Trọng lượng (g): 1900 / Xuất xứ: - /
1.600.000 ₫
2
Hãng sản xuất: CYBERTECH / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1600 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: CYBERTECH / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1600 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bluetooth, IEEE 1284, RS-485/ Trọng lượng (g): 2721 /
3.450.000 ₫
5
Hãng sản xuất: EC / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203 dpi x 203 dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Ethernet, RS232C, Parallel/ Trọng lượng (g): 2000 / Xuất xứ: - /
3.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: CITIZEN / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 200 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284/ Trọng lượng (g): 1200 / Xuất xứ: - /
3.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Citizen / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 203 dpi x 203 dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, RS232C/ Trọng lượng (g): 1.2 /
3.520.000 ₫
8
Hãng sản xuất: ZONERICH / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, LTP/ Trọng lượng (g): 0 /
3.650.000 ₫
9
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
3.650.000 ₫
10
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: 144dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Ethernet, Bi-directional parallel, RS232C/ Trọng lượng (g): 5100 /
3.868.000 ₫
11
Hãng sản xuất: STAR / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 /
3.900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 22.75 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Bi-directional parallel, RS232C/ Trọng lượng (g): 2700 /
3.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
4.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Citizen / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Ethernet, RS232C/ Trọng lượng (g): 2 /
4.100.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Citizen / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, RS232C/ Trọng lượng (g): 1600 /
4.122.000 ₫
16
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: 144dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet, RS232C/ Trọng lượng (g): 5100 /
4.150.000 ₫
17
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Ethernet, RS232C/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
4.150.000 ₫
18
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0.03 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 2700 /
4.240.000 ₫
19
Hãng sản xuất: CITIZEN / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet, Parallel/ Trọng lượng (g): 1500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.250.000 ₫
20
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 17.8 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, RS-485, Wireless, LTP/ Trọng lượng (g): 2700 /
4.300.000 ₫
21
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 17.8 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, RS-485, Wireless, LTP/ Trọng lượng (g): 2500 /
5.050.000 ₫
22
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, 10 Base-T I/F, IEEE 1284, RS-485, Wireless/ Trọng lượng (g): 2300 /
5.050.000 ₫
23
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, IEEE 1284, RS-485, Ethernet, RS232C/ Trọng lượng (g): 0 /
5.115.000 ₫
24
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 5368709.12 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, IEEE 1284/ Trọng lượng (g): 0 /
5.200.000 ₫
25
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bluetooth, IEEE 1284, RS-485, Wireless/ Trọng lượng (g): 1800 /
5.300.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Citizen / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Ethernet, RS232C/ Trọng lượng (g): 1500 /
5.300.000 ₫
27
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, 10 Base-T I/F, IEEE 1284, RS-485, Bi-directional parallel, Wireless, RS232C/ Trọng lượng (g): 1800 /
5.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, IEEE 1284, Ethernet, Bi-directional parallel, RS232C/ Trọng lượng (g): 1800 /
6.200.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Citizen / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Ethernet, RS232C/ Trọng lượng (g): 2100 /
9.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0.01 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284/ Trọng lượng (g): 1580 /
Liên hệ gian hàng