• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 746.787
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
23 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: XPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 80 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
620.000 ₫
2
Hãng sản xuất: HIGHPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: ZONERICH / Loại: In kim / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
990.000 ₫
4
Hãng sản xuất: POS / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.050.000 ₫
5
Hãng sản xuất: XPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: 384dpi / Cổng kết nối: USB, Lan, Parallel/ Trọng lượng (g): 1100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.050.000 ₫
6
Hãng sản xuất: XPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 1.56 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.680.000 ₫
7
Hãng sản xuất: XPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 160 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 1000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.690.000 ₫
8
Hãng sản xuất: HIGHPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 1500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.950.000 ₫
9
Hãng sản xuất: XPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 152 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 1450 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.100.000 ₫
10
Hãng sản xuất: HIGHPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 300 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.180.000 ₫
11
Hãng sản xuất: XPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 1.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 1780 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: HIGHPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: SAKI / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi x 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.290.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Lan/ Trọng lượng (g): 2.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.400.000 ₫
17
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 1360 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.430.000 ₫
18
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.570.000 ₫
20
Hãng sản xuất: CYBERTECH / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1600 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
21
Hãng sản xuất: CYBERTECH / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1600 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.900.000 ₫
22
Hãng sản xuất: CITIZEN / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet, Parallel/ Trọng lượng (g): 1500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.250.000 ₫
23
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 3.5 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: LTP/ Trọng lượng (g): 2300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.500.000 ₫