• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 739.092
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
12 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 100 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 300 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 5 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 10 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 5 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 10 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 100 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 300 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 0.1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.75 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 5 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 10 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 0.2 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.6 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 0.2 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.6 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 0.2 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.6 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 200 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 400 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng