• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 737.289
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
36 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): 10 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 50 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Màn hình hiển thị phía sau, Trừ bì/ Trọng lượng (kg): 0.16 / Xuất xứ: Trung Quốc /
79.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Acom / Sai số (g): ± 150 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 50 / Tính năng: Chức năng đếm, Khả năng chống nước, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 150 / Xuất xứ: Trung Quốc /
88.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 7 / Tính năng: Tự động về 0, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
165.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Weiheng / Sai số (g): 10 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 50 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 0.16 / Xuất xứ: Trung Quốc /
180.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Weiheng / Sai số (g): 10 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 40 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 192 / Xuất xứ: Trung Quốc /
180.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 50 / Tính năng: Điều chỉnh đồng hồ/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 150 / Tính năng: Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
525.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 180 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
550.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): 0.04 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 40 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 0.14 / Xuất xứ: Trung Quốc /
700.000 ₫
10
Sai số (g): 0.1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 2 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Điều chỉnh đồng hồ, Trừ bì/ Trọng lượng (kg): 183 / Xuất xứ: Trung Quốc /
800.000 ₫
11
Khả năng chịu tải tối đa (kg): 40 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
12
Khả năng chịu tải tối đa (kg): 40 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 Trọng lượng (kg): 0.09 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 40 / Tính năng: -/ Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
15
Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000 ₫
16
Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.230.000 ₫
17
Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.300.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Qua / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.450.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Qua / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.490.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Qua / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự kiểm tra pin/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.120.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Qua / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.490.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Qua / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.490.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Qua / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.490.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Shinko / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Shinko / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Cas / Sai số (g): 10 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm/ Trọng lượng (kg): 3.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.690.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Qua / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.410.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Tính năng: Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 180 / Tính năng: Chức năng đếm, Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
30
Sai số (g): 10 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 50 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Màn hình hiển thị phía sau/ Trọng lượng (kg): 0.16 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Tính năng: Chức năng đếm, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): ± 150 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 180 / Tính năng: Tự động về 0, Điều chỉnh đồng hồ, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 1000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): ± 150 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 180 / Tính năng: Tự động về 0, Độ chính xác cao, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 1000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Tính năng: Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 50 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng