• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 739.928
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
30 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 180 / Tính năng: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
250.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Shinko / Sai số (g): 1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Shinko / Sai số (g): 0.1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 10 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.750.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Shinko / Sai số (g): 0.5 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Shinko / Sai số (g): 0.1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Shinko / Sai số (g): 0.1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Shinko / Sai số (g): 0.2 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.850.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Shinko / Sai số (g): 1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.850.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Shinko / Sai số (g): 0.5 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.850.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): 15 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.650.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.950.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Ohaus / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Tính năng: Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.995.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Ohaus / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Tính năng: Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.195.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Ohaus / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Tính năng: Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.600.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Topcash / Sai số (g): 5 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 4.8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.890.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Shimadzu / Sai số (g): 0.1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6.2 / Tính năng: Cổng RS-232, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Tính năng: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.400.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): 10 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Tính năng: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
10.300.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Topcash / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Tính năng: Chức năng đếm, Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
15.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Tính năng: -/ Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
16.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Shimadzu / Sai số (g): 0.1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 32 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Màn hình hiển thị phía sau, Trừ bì/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
34.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Shimadzu / Sai số (g): 0.1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 12 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Màn hình hiển thị phía sau, Trừ bì/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
37.450.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Shimadzu / Sai số (g): 0.1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 22 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Màn hình hiển thị phía sau, Trừ bì/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
39.450.000 ₫
24
Hãng sản xuất: RICE LAKE / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Tính năng: RS-232S ( chuẩn), Cổng RS-232, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 150 / Tính năng: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: RICE LAKE / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Tính năng: RS-232S ( chuẩn), Cổng RS-232, Chuyển đổi đơn vị cân/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Digi / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Digi / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 60 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Digi / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Digi / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 150 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng