• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 751.112
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 400 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
800.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 500 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
850.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 300 / Công suất động cơ (kW): 1.1 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.340.000 ₫
4
Năng suất (kg/h): 500 / Công suất động cơ (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.300.000 ₫
5
Năng suất (kg/h): 500 / Công suất động cơ (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 1000 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 4000 / Công suất động cơ (kW): 5.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
24.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 4000 / Công suất động cơ (kW): 5.5 / Trọng lượng (kg): 192 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 4000 / Công suất động cơ (kW): 5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 800 / Trọng lượng (kg): 280 / Xuất xứ: Trung Quốc /
53.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: IHI-STAR / Năng suất (kg/h): 2100 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 63 / Xuất xứ: Nhật Bản /
60.000.000 ₫
11
Năng suất (kg/h): 6000 / Công suất động cơ (kW): 7 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1440 / Trọng lượng (kg): 400 / Xuất xứ: Trung Quốc /
67.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Celikel / Năng suất (kg/h): 5000 / Công suất động cơ (kW): 100 / Tốc độ vòng quay (v/p): 540 / Trọng lượng (kg): 790 / Xuất xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 6000 / Công suất động cơ (kW): 18.5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 580 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Celikel / Năng suất (kg/h): 50000 / Công suất động cơ (kW): 50 / Tốc độ vòng quay (v/p): 540 / Trọng lượng (kg): 250 / Xuất xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 15000 / Công suất động cơ (kW): 15 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 30000 / Công suất động cơ (kW): 30 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 200000 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 2200 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 50000 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 575 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
19
Năng suất (kg/h): 500 / Công suất động cơ (kW): 7 / Trọng lượng (kg): 150 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 1000 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
21
Năng suất (kg/h): 25000 / Công suất động cơ (kW): 37 / Tốc độ vòng quay (v/p): 974813007 / Trọng lượng (kg): 600 /
Liên hệ gian hàng
22
Năng suất (kg/h): 2500 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1450 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 5000 / Công suất động cơ (kW): 5.5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 10000 / Công suất động cơ (kW): 7.5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 1000 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Hà Bắc / Năng suất (kg/h): 3000 / Công suất động cơ (kW): 4 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 30000 / Công suất động cơ (kW): 15 / Tốc độ vòng quay (v/p): 450 / Trọng lượng (kg): 2300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 300 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 3000 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 2000 / Công suất động cơ (kW): 4 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1400 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Hà Bắc / Năng suất (kg/h): 700 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Tân Tiến / Năng suất (kg/h): 500 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 80000 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 1400 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng