• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 737.424
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
34 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 400 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
800.000 ₫
2
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Việt Nam /
800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 200 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2800 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
840.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 500 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
850.000 ₫
5
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
850.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 200 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2800 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 300 / Công suất động cơ (kW): 1.1 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.340.000 ₫
8
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1450 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.400.000 ₫
9
Năng suất (kg/h): 100 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.800.000 ₫
10
Năng suất (kg/h): 50 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.300.000 ₫
11
Năng suất (kg/h): 500 / Công suất động cơ (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.300.000 ₫
12
Năng suất (kg/h): 500 / Công suất động cơ (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.300.000 ₫
13
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1450 / Trọng lượng (kg): 92 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 4000 / Công suất động cơ (kW): 5.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
24.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 4000 / Công suất động cơ (kW): 5.5 / Trọng lượng (kg): 192 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Tân Tiến / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
17
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
18
Năng suất (kg/h): 150 / Công suất động cơ (kW): 3.5 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
19
Năng suất (kg/h): 500 / Công suất động cơ (kW): 7 / Trọng lượng (kg): 150 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 1000 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
21
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
22
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 24.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
23
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1450 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
24
Năng suất (kg/h): 2500 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1450 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 1000 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
26
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 32 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Hà Bắc / Năng suất (kg/h): 3000 / Công suất động cơ (kW): 4 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 300 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 3000 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 2000 / Công suất động cơ (kW): 4 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1400 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
30
Năng suất (kg/h): 200 / Công suất động cơ (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 84 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
31
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Hà Bắc / Năng suất (kg/h): 700 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
33
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 1 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Tân Tiến / Năng suất (kg/h): 500 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng