• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.139
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
44 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): - / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Vật liệu: Thép không gỉ/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
1.900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Vmc / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 5 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: KG/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
2.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Vmc / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: KG/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
2.400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Vmc / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 2 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: KG/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
2.490.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Vmc / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.6 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
2.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Vmc / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: KG/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
2.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Vmc / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
2.600.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 7.5 / Sai số (g): 5 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao, Trừ bì Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Mỹ /
3.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 2 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Khả năng chống nước/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Thép không gỉ, Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.100.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): - / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: DC 9V(1.5V x 6EA size “C”)/AC Adaptor/ Vật liệu: Thép không gỉ, Nhôm, Sắt/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.100.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Sai số (g): 1 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - / Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Thép không gỉ, Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.150.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Sai số (g): 2 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - / Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Thép không gỉ, Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.150.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - / Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Thép không gỉ, Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.150.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Sai số (g): 5 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - / Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Thép không gỉ, Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.150.000 ₫
15
Hãng sản xuất: CUB / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 2 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Mỹ /
3.200.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 5 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Khả năng chống nước/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Thép không gỉ, Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.200.000 ₫
17
Hãng sản xuất: CUB / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 7.5 / Sai số (g): 5 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Mỹ /
3.200.000 ₫
18
Hãng sản xuất: CUB / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 10 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Mỹ /
3.200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Khả năng chống nước/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Thép không gỉ, Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.200.000 ₫
20
Hãng sản xuất: CUB / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Sai số (g): 1 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Mỹ /
3.200.000 ₫
21
Hãng sản xuất: CUB / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.75 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Mỹ /
3.200.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 1 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Khả năng chống nước/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Thép không gỉ, Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.400.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG, OZ, LB/ Tính năng: Khả năng chống nước / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Mỹ /
3.700.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Citizens / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm/ Nguồn cung cấp: DC: 6V/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.850.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Citizens / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 1 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm/ Nguồn cung cấp: DC: 6V/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.850.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Citizens / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 5 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm/ Nguồn cung cấp: DC: 6V/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.850.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Citizens / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm/ Nguồn cung cấp: DC: 6V/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.850.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Citizens / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.6 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm/ Nguồn cung cấp: DC: 6V/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.850.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Citizens / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 2 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm/ Nguồn cung cấp: DC: 6V/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
3.850.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 2 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD đèn nền / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: -, G, KG, OZ Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Vật liệu: Thép không gỉ/ Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Mỹ /
4.212.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: 1/10000 Tính năng: Khả năng chống nước, Độ chính xác cao, Cổng RS-232, Trừ bì/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz, DC 4.5V/ Vật liệu: Thép không gỉ/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
4.800.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.4 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD đèn nền / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: -, G, KG, OZ Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Vật liệu: Thép không gỉ/ Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Mỹ /
4.914.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.2 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD đèn nền / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: -, G, KG, OZ Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Vật liệu: Thép không gỉ/ Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Mỹ /
5.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 4 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD đèn nền / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: -, G, KG, OZ Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Vật liệu: Thép không gỉ/ Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Mỹ /
5.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): - / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Trừ bì Vật liệu: Thép không gỉ/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
5.500.000 ₫
36
Hãng sản xuất: OHAUS / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Đơn vị cân: -/ Tính năng: -/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
5.600.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): - / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tính phần trăm Vật liệu: Thép không gỉ/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
5.800.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 5 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD đèn nền / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: -, G, KG, OZ Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Vật liệu: Thép không gỉ/ Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Mỹ /
5.900.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.75 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - Tính năng: Tự tắt nguồn, Khả năng chống nước/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Thép không gỉ, Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
7.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG/ Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 220V-50/60Hz/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
8.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG/ Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 220V-50/60Hz/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
8.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG/ Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 220V-50/60Hz/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
8.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 60 / Sai số (g): 5 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/10000 Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Trừ bì/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
8.500.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 500 / Sai số (g): 50 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/10000 Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Trừ bì/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
9.900.000 ₫