• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 740.313
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
34 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Qua / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/30000 / Đơn vị cân: G, KG, CT, OZ, LB/ Tính năng: Khả năng chống nước, Trừ bì/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Nhựa/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.450.000 ₫
2
Hãng sản xuất: UTE / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: KG/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Nhựa, Inox/ Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: KENDY / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.340.000 ₫
4
Hãng sản xuất: KENDY / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.340.000 ₫
5
Hãng sản xuất: KENDY / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 5 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.340.000 ₫
6
Hãng sản xuất: KENDY / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 2 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.340.000 ₫
7
Hãng sản xuất: KENDY / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 1 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.340.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Jadever / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 2 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG/ Tính năng: Cổng RS-232/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Jadever / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG/ Tính năng: Cổng RS-232/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.700.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Qua / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 5 / Màn hình: LCD đèn nền / Độ phân giải tối đa: 1/1500 / Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Điều chỉnh đồng hồ, Màn hình hiển thị phía sau, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân Vật liệu: Nhựa/ Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: UTE / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 1 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: KG/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Nhựa, Inox/ Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: KENDY / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.6 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: UTE / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Nhựa, Inox/ Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: UTE / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 2 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: KG/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Nhựa, Inox/ Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.900.000 ₫
15
Hãng sản xuất: UTE / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 5 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: KG/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Nhựa, Inox/ Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: UTE / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.6 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G/ Tính năng: Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/30000 / Đơn vị cân: G, KG/ Tính năng: Chức năng đếm, Khả năng chống nước, Tự động về 0/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.100.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Jadever / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG/ Tính năng: Cổng RS-232/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.100.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Excell / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 2 / Màn hình: Led Tính năng: Khả năng chống nước/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 220V-50/60Hz Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.182.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Excell / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 5 / Màn hình: Led / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.182.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Excell / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: Led Tính năng: Khả năng chống nước/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 240V-50/60Hz Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.182.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Excell / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: Led Tính năng: Khả năng chống nước/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 240V-50/60Hz Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.182.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Excell / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 1 / Màn hình: Led Tính năng: Khả năng chống nước/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 240V-50/60Hz Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.182.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Excell / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.250.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Ute / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 10 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG/ Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), -/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.300.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 1 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG/ Tính năng: Chức năng đếm, Khả năng chống nước, Tự động về 0/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.400.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 5 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG/ Tính năng: Chức năng đếm, Khả năng chống nước, Tự động về 0/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.400.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Kerndy / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: 1/3000 / Đơn vị cân: G, KG, LB, PCS, OZT/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Khả năng chống nước, Độ chính xác cao, Màn hình hiển thị phía sau, Trừ bì/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz, DC: 6V/ Vật liệu: Thép không gỉ/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: G, KG/ Tính năng: Chức năng đếm, Khả năng chống nước, Tự động về 0/ Nguồn cung cấp: DC 9V(1.5V x 6EA size “C”)/AC Adaptor/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 500 / Sai số (g): - / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/10000 / Đơn vị cân: -/ Tính năng: RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.600.000 ₫
31
Hãng sản xuất: JADEVER / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Đơn vị cân: -/ Tính năng: -/ Nguồn cung cấp: -/ Vật liệu: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 60 / Sai số (g): - / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/10000 / Đơn vị cân: -/ Tính năng: RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 150 / Sai số (g): - / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/10000 / Đơn vị cân: -/ Tính năng: RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 300 / Sai số (g): - / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/10000 / Đơn vị cân: -/ Tính năng: RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Vật liệu: Inox/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.000.000 ₫