• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.525
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
191 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Furi / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: - / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: DC: 6V / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
700.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Furi / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 2 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
750.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Furi / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 2 / Sai số (g): 1 / Màn hình: - / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: DC: 6V / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
750.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Furi / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Furi / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Kendy / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.040.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Kendy / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.304.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Ute / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: -, Inox Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự động về 0, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Ute / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: -, Inox Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự động về 0, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Ute / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: -, Inox Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự động về 0, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.600.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Ute / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: -, Inox Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự động về 0, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Kendy / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.680.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Shinko / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: DC 12V 850mA AC Adaptor/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.700.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Kendy / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 2 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.700.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Shinko / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: DC 12V 850mA AC Adaptor/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.700.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Shinko / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Sai số (g): 0.05 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: DC 12V 850mA AC Adaptor/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.700.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Shinko / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: DC 12V 850mA AC Adaptor/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.780.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Vibra Shinko / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Trừ bì Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.780.000 ₫
19
Hãng sản xuất: KENDY / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Sai số (g): 0.05 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232/ Đơn vị cân: G, KG/ Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Kendy / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 7.5 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.800.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Shinko / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz, DC: 6V/ Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.800.000 ₫
22
Hãng sản xuất: KENDY / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232/ Đơn vị cân: G, KG/ Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.800.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Shinko / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: DC 12V 850mA AC Adaptor/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG, OZ/ Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: KENDY / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232/ Đơn vị cân: G, KG/ Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Kendy / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.800.000 ₫
27
Hãng sản xuất: KENDY / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232/ Đơn vị cân: G, KG/ Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: KENDY / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232/ Đơn vị cân: G, KG/ Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.850.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Satedo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Kendy / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz, DC: 6V/ Tính năng: Chức năng đếm, Cổng RS-232/ Đơn vị cân: G, KG/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Kendy / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG/ Trọng lượng (kg): 3.64 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Kendy / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Salmon / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Satedo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: LCD Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Cổng RS-232, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Satedo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Kendy / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Sai số (g): 0.05 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Satedo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Sai số (g): - / Màn hình: Led Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Tự động về 0, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.950.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: Led / Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa, Nhôm, Sắt/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG, OZ, LB/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Kerndy / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Sai số (g): - / Màn hình: - / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: Pin Alkaline/ Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn)/ Đơn vị cân: G, KG, CT, OZ, LB/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Mettler-toledo / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: Led / Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa, Nhôm, Sắt/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG, OZ, LB/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >