• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 737.446
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
18 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: Nhựa/ Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: Nhựa/ Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 10 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: DC 9V(1.5V x 6EA size “C”)/AC Adaptor/ Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 2 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: DC 9V(1.5V x 6EA size “C”)/AC Adaptor/ Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.100.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 5 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: DC 9V(1.5V x 6EA size “C”)/AC Adaptor/ Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.100.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 5 / Sai số (g): 1 / Màn hình: - / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz, 220V-50/60Hz, 240V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 5.3 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
4.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 10 / Sai số (g): 2 / Màn hình: - / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz, 220V-50/60Hz, 240V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 7.2 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
4.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 5 / Sai số (g): 1 / Màn hình: - / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz, 220V-50/60Hz, 240V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 7.2 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
4.250.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 6 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: LCD đèn nền / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 30 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD đèn nền / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: DC 12V 850mA AC Adaptor/ Tính năng: Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 15 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: LCD đèn nền / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.100.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD đèn nền / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 10 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: - / Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa, Nhôm, Sắt/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz, 220V-50/60Hz, 240V-50/60Hz, DC 7.2V (1.2V x 6EA size “C”), Pin Alkaline/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự kiểm tra pin, Phần mềm quản lý TPC-Truck Scales, Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Điều chỉnh đồng hồ, Màn hình hiển thị phía sau, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.900.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 25 / Sai số (g): 5 / Màn hình: - / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz, 220V-50/60Hz, 240V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 7.2 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
8.700.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 50 / Sai số (g): 10 / Màn hình: - / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz, 220V-50/60Hz, 240V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì Trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
8.940.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 5 / Sai số (g): 0.05 / Màn hình: - / Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa, Nhôm, Sắt/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz, 220V-50/60Hz, 240V-50/60Hz, DC 7.2V (1.2V x 6EA size “C”), Pin Alkaline/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự kiểm tra pin, Phần mềm quản lý TPC-Truck Scales, Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Điều chỉnh đồng hồ, Màn hình hiển thị phía sau, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
9.600.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Cas / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 20 / Sai số (g): 0.2 / Màn hình: - / Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa, Nhôm, Sắt/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz, 220V-50/60Hz, 240V-50/60Hz, DC 7.2V (1.2V x 6EA size “C”), Pin Alkaline/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự kiểm tra pin, Phần mềm quản lý TPC-Truck Scales, Khả năng chống nước, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Điều chỉnh đồng hồ, Màn hình hiển thị phía sau, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
9.630.000 ₫