• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 737.590
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
36 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Chuyển đổi đơn vị cân/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
800.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6000 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Chuyển đổi đơn vị cân/ Đơn vị cân: KG/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
850.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Chuyển đổi đơn vị cân/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
950.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Chuyển đổi đơn vị cân/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.150.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 500 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Chuyển đổi đơn vị cân/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Chuyển đổi đơn vị cân/ Đơn vị cân: KG/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 600 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Màn hình hiển thị phía sau, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG, OZ, LB, OZT/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.850.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Màn hình hiển thị phía sau, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG, OZ, LB, OZT/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.950.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Màn hình hiển thị phía sau, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, CT, OZ, LB, %, PCS/ Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1000 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Màn hình hiển thị phía sau, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG, OZ, LB, OZT/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Chuyển đổi đơn vị cân/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Chuyển đổi đơn vị cân/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1200 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD đèn nền / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: DC 9V/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, RS-232S ( chuẩn), Tự động về 0, Độ chính xác cao, Điều chỉnh đồng hồ, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG, CT, OZ, LB, %, PCS, MG, OZT, DWT, GN/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Sai số (g): - / Màn hình: - / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: 240V-50/60Hz/ Tính năng: Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG/ Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.790.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 10000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Màn hình hiển thị phía sau, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, CT, OZ, LB, %, PCS/ Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.405.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 15000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Màn hình hiển thị phía sau, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, CT, OZ, LB, %, PCS/ Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.520.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6000 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.600.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.880.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 20000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Màn hình hiển thị phía sau, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, CT, OZ, LB, %, PCS/ Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.980.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 600 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.490.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: DC 9V(1.5V x 6EA size “C”)/AC Adaptor/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG, CT, OZ, LB, OZT/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 12000 / Sai số (g): 1 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AAA x 6/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự động về 0/ Đơn vị cân: G, KG, CT, OZ, OZT, DWT, GN/ Trọng lượng (kg): 1.25 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.990.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 30000 / Sai số (g): 1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Màn hình hiển thị phía sau, Cổng RS-232, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, CT, OZ, LB, %, PCS/ Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.475.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 600 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 230VAC 50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Đơn vị cân: G, KG/ Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.900.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Trừ bì/ Đơn vị cân: G, KG, LB/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.990.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2000 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
12.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2100 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Chuyển đổi đơn vị cân/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 510 / Sai số (g): 0.02 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2100 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 4.8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng