• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.659
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
31 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 1.5 / Công suất (kW): 0.37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
16.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 1.5 / Công suất (kW): 0.55 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
18.230.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 4 / Công suất (kW): 0.55 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
18.300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 14 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
18.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 4 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
21.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 5 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
22.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 8 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
22.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 8 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
23.400.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 14 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
26.700.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 8 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
26.700.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 8 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
28.700.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 60 / Công suất (kW): 7.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
29.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 40 / Công suất (kW): 7.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
33.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 90 / Công suất (kW): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
34.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 110 / Công suất (kW): 22 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
38.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 60 / Công suất (kW): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
38.700.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 90 / Công suất (kW): 22 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
39.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 14 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
39.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 90 / Công suất (kW): 11 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
42.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 14 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
42.300.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 40 / Công suất (kW): 11 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
43.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 60 / Công suất (kW): 11 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
43.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 25 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
43.900.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 60 / Công suất (kW): 11 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
46.700.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 25 / Công suất (kW): 5.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
55.600.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 90 / Công suất (kW): 11 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
55.800.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 25 / Công suất (kW): 7.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
56.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 25 / Công suất (kW): 7.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
64.300.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 40 / Công suất (kW): 7.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
65.800.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 110 / Công suất (kW): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
72.300.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Zhili / Lưu lượng (m3/h): 40 / Công suất (kW): 5.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
75.800.000 ₫