• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 750.000
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
23 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang Cập Nhật / Động cơ: Honda / Công suất (kW): 1.1 / Năng suất hái (kg/h): 0 / Dung tích xi lanh (cm3): 35 / Độ dài lưỡi (mm): 600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
2.580.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Ochiai / Công suất (kW): 2500 / Năng suất hái (kg/h): 100 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
4.910.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang Cập Nhật / Động cơ: Honda / Công suất (kW): 1.1 / Năng suất hái (kg/h): 0 / Dung tích xi lanh (cm3): 35 / Độ dài lưỡi (mm): 600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
6.570.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Honda / Động cơ: Honda / Công suất (kW): 0 / Năng suất hái (kg/h): 0 / Dung tích xi lanh (cm3): 0 / Độ dài lưỡi (mm): 1200 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
9.080.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang Cập Nhật / Động cơ: Honda / Công suất (kW): 0 / Năng suất hái (kg/h): 0 / Dung tích xi lanh (cm3): 0 / Độ dài lưỡi (mm): 525 / Trọng lượng (kg): 11.1 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
10.540.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Ochiai / Công suất (kW): 0 / Năng suất hái (kg/h): 0 / Dung tích xi lanh (cm3): 0 / Độ dài lưỡi (mm): 1160 / Trọng lượng (kg): 14.1 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
25.130.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Ochiai / Công suất (kW): 55 / Năng suất hái (kg/h): 63 / Trọng lượng (kg): 1550 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
8
Công suất (kW): 33 / Năng suất hái (kg/h): 33 / Trọng lượng (kg): 1550 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Ochiai / Công suất (kW): 4 / Năng suất hái (kg/h): 125 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
10
Công suất (kW): 56 / Năng suất hái (kg/h): 34 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Ochiai / Công suất (kW): 55 / Năng suất hái (kg/h): 125 / Trọng lượng (kg): 1550 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Ochiai / Công suất (kW): 126 / Năng suất hái (kg/h): 125 / Trọng lượng (kg): 1550 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
13
Công suất (kW): 55 / Năng suất hái (kg/h): 50 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Ochiai / Công suất (kW): 55 / Năng suất hái (kg/h): 50 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
15
Công suất (kW): 55 / Năng suất hái (kg/h): 50 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Ochiai / Công suất (kW): 12 / Năng suất hái (kg/h): 4 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
17
Công suất (kW): 23 / Năng suất hái (kg/h): 23 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
18
Công suất (kW): 55 / Năng suất hái (kg/h): 50 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Ochiai / Công suất (kW): 55 / Năng suất hái (kg/h): 50 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
20
Công suất (kW): 126 / Năng suất hái (kg/h): 125 / Trọng lượng (kg): 1550 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Ochiai / Công suất (kW): 45 / Năng suất hái (kg/h): 54 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Ochiai / Công suất (kW): 55 / Năng suất hái (kg/h): 63 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Đang Cập Nhật / Công suất (kW): 0 / Năng suất hái (kg/h): 800 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng