• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 925.214
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
56 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Honda / Công suất (kW): 1.13 / Trọng lượng (Kg): 5.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.700.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Honda / Loại: Cầm tay đeo vai / Công suất (kW): 1700 / Nhiên liệu sử dụng: Xăng / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.000.000 ₫
4
Công suất (kW): 0.81 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 160 / Xuất xứ: Việt Nam /
24.990.000 ₫
6
Hãng sản xuất: FUTU1 / Loại: - / Công suất (kW): 5.5 / Nhiên liệu sử dụng: Xăng / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Xăng / Trọng lượng (Kg): 175 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
26.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: ISEKI / Loại: - / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 200 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
26.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: FUTU1 / Loại: - / Công suất (kW): 5.5 / Nhiên liệu sử dụng: Dầu / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
28.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Kubota / Loại: - / Công suất (kW): 37 / Nhiên liệu sử dụng: Dầu / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
50.000.000 ₫
11
Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (Kg): 300 / Xuất xứ: Việt Nam /
55.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Vnagr / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 6 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 178 / Xuất xứ: Việt Nam /
90.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Vnagr / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 36.79 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 1600 / Xuất xứ: Việt Nam /
96.000.000 ₫
14
Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (Kg): 350 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
98.000.000 ₫
15
Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (Kg): 350 / Xuất xứ: Trung Quốc /
98.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 9 / Nhiên liệu sử dụng: Dầu / Trọng lượng (Kg): 350 /
105.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Bilang / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 1880 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
110.000.000 ₫
18
Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 3600 / Nhiên liệu sử dụng: Dầu / Trọng lượng (Kg): 350 /
112.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Kusami / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Dầu / Trọng lượng (Kg): 400 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
120.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Yanmar / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 6 / Nhiên liệu sử dụng: Xăng / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
120.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Yanmar / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Dầu / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
120.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Shineray / Công suất (kW): 13 / Trọng lượng (Kg): 620 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
125.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Kubota / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Dầu / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
130.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Yanmar / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 4.5 / Nhiên liệu sử dụng: Xăng / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
155.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Kubota / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
160.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Kubota / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
170.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Yanmar / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 4.5 / Nhiên liệu sử dụng: Xăng / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
180.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Kubota / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 24.5 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
325.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Kubota / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 2450 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
479.990.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Yanmar / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 3310 / Nhiên liệu sử dụng: Dầu / Trọng lượng (Kg): 1000 / Xuất xứ: Nhật Bản /
680.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Vnagr / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 19.5 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 980 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Kubota / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: ISEKI / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 1500 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: ISEKI / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 1500 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: ISEKI / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Kubota / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 40 / Nhiên liệu sử dụng: Dầu / Trọng lượng (Kg): 2380 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Kubota / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Dầu / Trọng lượng (Kg): 1800 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Kubota / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Dầu / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Yanmar / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Dầu / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: ISEKI / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: ISEKI / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: ISEKI / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: ISEKI / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: ISEKI / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: ISEKI / Loại: Gặt đập liên hợp / Công suất (kW): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >