• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 925.194
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
41 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Huawei / Công suất (Kw): 1.2 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 1500 / Chiều rộng cắt (mm): 1200 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
68.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Huawei / Công suất (Kw): 1.2 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 4500 / Chiều rộng cắt (mm): 1200 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
68.800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Huawei / Công suất (Kw): 1.2 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 5500 / Chiều rộng cắt (mm): 1200 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
69.000.000 ₫
4
Công suất (Kw): 1.2 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 2000 / Chiều rộng cắt (mm): 1200 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
69.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Huawei / Công suất (Kw): 2.1 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 3700 / Chiều rộng cắt (mm): 2100 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
69.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Huawei / Công suất (Kw): 2.1 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 2200 / Chiều rộng cắt (mm): 2100 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
70.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Huawei / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 5000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 6000 / Chiều rộng cắt (mm): 1500 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.2 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
71.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Huawei / Công suất (Kw): 0.22 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 50 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 2000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 2500 / Chiều rộng cắt (mm): 1250 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
71.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Huawei / Công suất (Kw): 0.6 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 100 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 4500 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 3000 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.2 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
79.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 6000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 1000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 6000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 50 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 50 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 2000 / Chiều rộng cắt (mm): 2000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.5 / Chiều dài Ray (mm): 10000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 2400 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 2000 / Chiều rộng cắt (mm): 2000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.01 / Chiều dài Ray (mm): 2000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 2400 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 2000 / Chiều rộng cắt (mm): 2000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.01 / Chiều dài Ray (mm): 6000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 3000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 4800 / Chiều rộng cắt (mm): 3200 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.01 / Chiều dài Ray (mm): 6000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 4000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 50 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 50 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 50 / Chiều dài cắt (mm): 3000 / Chiều rộng cắt (mm): 1500 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.5 / Chiều dài Ray (mm): 4000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 10 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 10 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 12000 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 5000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 2200 / Chiều rộng cắt (mm): 1900 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.01 / Chiều dài Ray (mm): 3000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 2500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 180 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 2000 / Chiều rộng cắt (mm): 1200 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.01 / Chiều dài Ray (mm): 2500 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: AMG / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 6000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 22 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: DAMA / Công suất (Kw): 3.3 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 3000 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 7500 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 7000 / Chiều rộng cắt (mm): 3100 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: DAMA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 7000 / Chiều dài cắt (mm): 3000 / Chiều rộng cắt (mm): 1500 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: DAMA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 7000 / Chiều dài cắt (mm): 6000 / Chiều rộng cắt (mm): 1800 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 3500 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 2000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 3000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: KOIKE / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 6000 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 18000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 2100 / Chiều rộng cắt (mm): 3500 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 4500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: KOIKE / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 6000 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 18000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 2100 / Chiều rộng cắt (mm): 4000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 5000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: KOIKE / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 6000 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 18000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 2100 / Chiều rộng cắt (mm): 4500 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 5500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: BSRWOOD / Công suất (Kw): 110 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 1000 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 9000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 4000 / Chiều dài cắt (mm): 2 / Chiều rộng cắt (mm): 20 / Độ chính xác cắt (mm/m): 2 / Chiều dài Ray (mm): 20 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 10 / Trọng lượng (Kg): 7000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: GXU / Công suất (Kw): 5.5 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 1300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: DK / Công suất (Kw): 1.5 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: KOIKE / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 6000 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 18000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 2100 / Chiều rộng cắt (mm): 3000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 4000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Actech / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
32
Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 10 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 10 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 10 / Chiều dài cắt (mm): 3200 / Chiều rộng cắt (mm): 12000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 4000 / Trọng lượng (Kg): 1000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
33
Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
34
Công suất (Kw): 1500 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 10000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 15000 / Chiều dài cắt (mm): 6000 / Chiều rộng cắt (mm): 2000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.2 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 3 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 24000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 1300 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Huawei / Công suất (Kw): 5 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 5000 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 10000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 15000 / Chiều dài cắt (mm): 6000 / Chiều rộng cắt (mm): 2000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 2000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 2000 / Trọng lượng (Kg): 2000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Jieke / Công suất (Kw): 3 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 24000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 600 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
38
Công suất (Kw): 5.5 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 2500 / Chiều rộng cắt (mm): 1300 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.02 / Chiều dài Ray (mm): 2500 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 1500 / Trọng lượng (Kg): 1200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Fortune - Jieke / Công suất (Kw): 30 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 1350 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: ANHUI DONGHAI / Công suất (Kw): 7.5 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 6500 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: ANHUI DONGHAI / Công suất (Kw): 11 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 16000 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng