• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 745.917
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
33 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Legrand / Loại ống: Chống cháy / Rộng (mm): 600 / Cao (mm): 10 / Chiều dài (mm): 2 / Chất liệu: HDPE/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
150.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Legrand / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 700 / Cao (mm): 15 / Chiều dài (mm): 2 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
150.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 100 / Cao (mm): 25 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Trung Quốc /
150.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 100 / Cao (mm): 25 / Chiều dài (mm): 1 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Việt Nam /
130.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chống cháy / Rộng (mm): 80 / Cao (mm): 22 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Việt Nam /
120.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 20 / Cao (mm): 80 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Việt Nam /
85.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 60 / Cao (mm): 15 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Pháp /
80.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 60 / Cao (mm): 15 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Pháp /
70.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 15 / Cao (mm): 60 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Việt Nam /
70.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống: Chống cháy / Rộng (mm): 30 / Cao (mm): 1 / Chiều dài (mm): 1 Xuất xứ: Đang cập nhật /
65.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chống cháy / Rộng (mm): 22 / Cao (mm): 15 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: HDPE/ Xuất xứ: Pháp /
65.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 0 / Cao (mm): 15 / Chiều dài (mm): 120 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Việt Nam /
65.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 60 / Cao (mm): 15 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Pháp /
65.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 60 / Cao (mm): 15 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
65.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống: - / Rộng (mm): 0 / Cao (mm): 0 / Chiều dài (mm): 2000 Xuất xứ: Đang cập nhật /
62.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 15 / Cao (mm): 45 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Việt Nam /
60.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống: - / Rộng (mm): 500 / Cao (mm): 20 / Chiều dài (mm): 1000 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Việt Nam /
60.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 45 / Cao (mm): 15 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
60.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống: - / Rộng (mm): 0 / Cao (mm): 0 / Chiều dài (mm): 1200 Xuất xứ: Đang cập nhật /
60.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống: - / Rộng (mm): 0 / Cao (mm): 0 / Chiều dài (mm): 1200 Xuất xứ: Đang cập nhật /
50.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống: - / Rộng (mm): 0 / Cao (mm): 0 / Chiều dài (mm): 1900 Xuất xứ: Đang cập nhật /
49.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 8 / Cao (mm): 20 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Việt Nam /
45.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 45 / Cao (mm): 15 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Pháp /
40.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 2 / Cao (mm): 10 / Chiều dài (mm): 1 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Việt Nam /
40.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 30 / Cao (mm): 12 / Chiều dài (mm): 120 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
33.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Asia / Loại ống: Chịu lực / Rộng (mm): 20 / Cao (mm): 10 / Chiều dài (mm): 1200 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Pháp /
30.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống: - / Rộng (mm): 0 / Cao (mm): 0 / Chiều dài (mm): 1900 Xuất xứ: Đang cập nhật /
22.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Tiến Phát / Loại ống: Chống cháy / Rộng (mm): 60 / Cao (mm): 40 / Chiều dài (mm): 0 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Việt Nam /
18.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống: - / Rộng (mm): 0 / Cao (mm): 0 / Chiều dài (mm): 1900 Xuất xứ: Đang cập nhật /
15.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống: - / Rộng (mm): 0 / Cao (mm): 0 / Chiều dài (mm): 1900 Xuất xứ: Đang cập nhật /
12.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống: - / Rộng (mm): 0 / Cao (mm): 0 / Chiều dài (mm): 1900 Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Tiến Phát / Loại ống: Chống cháy / Rộng (mm): 20 / Cao (mm): 10 / Chiều dài (mm): 0 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Việt Nam /
5.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống: Chống cháy / Rộng (mm): 14 / Cao (mm): 8 / Chiều dài (mm): 2000 / Chất liệu: PVC/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.000 ₫