• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 750.991
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
415 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
181
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: Japan /
2.990.000 ₫
182
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Tự động hiển thị sự cố/ Xuất xứ: - /
2.990.000 ₫
183
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 50 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
184
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/
3.000.000 ₫
185
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 50 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
186
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
187
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Tự động xóa số, Tự động khởi động và dừng/ Xuất xứ: Vietnam /
3.000.000 ₫
188
Hãng sản xuất: OUDIS / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Xuất xứ: Japan /
3.000.000 ₫
189
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
3.090.000 ₫
190
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm chia tiền theo số lượng, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: Japan /
3.100.000 ₫
191
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
3.100.000 ₫
192
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: Japan /
3.150.000 ₫
193
Hãng sản xuất: OUDIS / Mặt số: 2mặt số/ Xuất xứ: - /
3.150.000 ₫
194
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
3.150.000 ₫
195
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Vietnam /
3.150.000 ₫
196
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
3.200.000 ₫
197
Hãng sản xuất: PARAMETER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 65 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
3.200.000 ₫
198
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: Tiền USD, EURO,RUB,YEN,FRANCE,KHD / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /
3.250.500 ₫
199
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
3.290.000 ₫
200
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: Vietnam /
3.299.900 ₫
201
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
3.300.000 ₫
202
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/
3.300.000 ₫
203
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
3.400.000 ₫
204
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 50 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
3.500.000 ₫
205
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra cả bó, -/ Xuất xứ: China /
3.500.000 ₫
206
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm tiền tự động, Đếm chia tiền theo số lượng/ Xuất xứ: - /
3.540.000 ₫
207
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
3.650.000 ₫
208
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
3.700.000 ₫
209
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: China /
3.900.000 ₫
210
Hãng sản xuất: XINDA / Loại máy: Máy thông thường /
3.900.000 ₫
211
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
3.900.000 ₫
212
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
3.900.000 ₫
213
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: China /
3.900.000 ₫
214
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, -/ Xuất xứ: - /
3.900.000 ₫
215
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
3.950.000 ₫
216
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: - /
3.950.000 ₫
217
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
4.000.000 ₫
218
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: USB, GBP, EUR, JPY, CHF / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
4.000.000 ₫
219
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
4.130.000 ₫
220
Hãng sản xuất: JINGRUI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
4.150.000 ₫
221
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
4.300.000 ₫
222
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
4.300.000 ₫
223
Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: Tiền USD, EURO,RUB,YEN,FRANCE,KHD / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ngoại tệ/ Xuất xứ: China /
4.300.000 ₫
224
Hãng sản xuất: OUDIS / Mặt số: -/ Xuất xứ: - /
4.300.000 ₫
225
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hộ chiếu giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
4.300.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >