• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 925.184
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
24 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kết nối với máy vi tính/
150.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: -/
250.000 ₫
3
Hãng sản xuất: DC / Loại tiền: VND, USD/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
350.000 ₫
4
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
400.000 ₫
5
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: VND, EURO, Đôla Hồng Kông/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 8 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Hiển thị lỗi thử tiền, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả/ Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: - /
450.000 ₫
6
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
450.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: - /
450.000 ₫
8
Hãng sản xuất: ARGUS / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả/
533.000 ₫
9
Hãng sản xuất: DVC / Loại tiền: VND, USD/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
650.000 ₫
10
Hãng sản xuất: STAR / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 6 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Trọng lượng (kg): 0.44 / Xuất xứ: - /
700.000 ₫
11
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 13 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/
820.000 ₫
12
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó/
1.450.000 ₫
13
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 120 / Công suất (W): 60 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Hiển thị lỗi thử tiền, Đếm tổng số tiền, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng/ Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó/
1.600.000 ₫
15
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: VND, EURO/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 110 / Công suất (W): 18 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Hiển thị lỗi thử tiền, Đếm tổng số tiền, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng/ Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: - /
1.600.000 ₫
16
Hãng sản xuất: CASHSCAN / Loại tiền: USD, EURO/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Hiển thị lỗi thử tiền, Hiện thị lỗi máy hỏng, Đếm tổng số tờ, Đếm tổng số tiền, Kiểm tra ảnh chìm, Kết nối với máy vi tính, Hệ thống tắt mở tự động, Tự động nhận biết mệnh giá/
4.298.000 ₫
17
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: VND, USD, EURO, Bảng Anh, Đôla Canada, Yên Nhật, Đôla Hồng Kông/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 110 / Công suất (W): 60 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Hiển thị lỗi thử tiền, Hiện thị lỗi máy hỏng, Kiểm tra ảnh chìm, Kết nối với máy vi tính, Hệ thống tắt mở tự động, Tự động nhận biết mệnh giá/ Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Nhật /
4.600.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND, USD, EURO, -, Bảng Anh, Đôla Canada, Yên Nhật, Đôla Hồng Kông/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 120 / Công suất (W): 10 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Hiển thị lỗi thử tiền, Hiện thị lỗi máy hỏng, Đếm tổng số tờ, Đếm tổng số tiền, Kiểm tra ảnh chìm, Kết nối với máy vi tính, Hệ thống tắt mở tự động, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng, Tự động nhận biết mệnh giá/ Trọng lượng (kg): 1.05 / Xuất xứ: - /
6.300.000 ₫
19
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: EURO/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 75 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Hiển thị lỗi thử tiền, Hiện thị lỗi máy hỏng, Đếm tổng số tờ, Đếm tổng số tiền/
6.750.000 ₫
20
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: USD, EURO/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 75 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm tổng số tiền, Tự động nhận biết mệnh giá/
8.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: ARGUS / Loại tiền: USD, EURO, Đôla Hồng Kông/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kết nối với máy vi tính/
13.650.000 ₫
22
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: USD, EURO, Bảng Anh, Đôla Canada, Yên Nhật/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 1000 / Công suất (W): 60 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Hiển thị lỗi thử tiền, Hiện thị lỗi máy hỏng, Đếm tổng số tờ, Đếm tổng số tiền, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra cả bó, Kết nối với máy vi tính, Hệ thống tắt mở tự động, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng, Tự động nhận biết mệnh giá/ Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: Nhật /
35.600.000 ₫
23
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: USD, EURO, Bảng Anh, Đôla Canada, Yên Nhật, Đôla Hồng Kông/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 75 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm tổng số tờ, Đếm tổng số tiền/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: -/
Liên hệ gian hàng